Samenvatting artikel

In dit artikel wordt stilgestaan bij het belang van de afrondende fase in een langdurige therapie.
Afsluiten en afscheid nemen roepen intense ervaringen, emoties, cognities en beelden op.

Het gaat over keuzes maken, terugblikken, hechten en loslaten, verlies en rouw.
Therapeutische afscheidsrituelen kunnen dit proces markeren en begeleiden. Ze bieden houvast en steun om een intens psychotherapeutisch proces bewust af te sluiten en ze maken verbinding tussen verleden, heden en toekomst.

Met een uitgebreide casusbespreking illustreert Greet Splingaer hoe een therapeutisch afscheidsritueel stap voor stap vorm kan krijgen.

Waar mogen we het artikel naar toe sturen?
  Je gegevens worden gebruikt voor het versturen van het artikel en het versturen van interessante vormingen die gelinkt zijn aan dit artikel.
Je kunt je ten alle tijde uitschrijven.
Voor meer informatie, zie ook onze privacyverklaring.