VZW Rapunzel organiseert vorming voor hulpverleners die zich verder willen bekwamen in het werken met kinderen, jongeren, volwassenen, gezinnen en paren vanuit een dynamische systeemvisie.

Over ons

VZW Rapunzel is een vormings- en opleidingsinstituut gelegen te Diest, Vlaams Brabant.

Rapunzel biedt sinds 2004 een gevarieerde waaier van (bij-)scholingsmogelijkheden aan voor hulpverleners gaande van verscheidene korte workshops, over jaaropleidingen tot een erkende 2 jarige counseling opleiding en een 4 jarige psychotherapieopleiding. Daarnaast geven we ook supervisies en vormingen op maat voor hulpverleners en diensten binnen de psychosociale hulpverlening.

Doorheen de voorbije jaren groeide Rapunzel uit van een kleinschalig therapie- en vormingscentrum tot een toren met een grote diversiteit van kamers. De toekomst zal uitwijzen hoe het verhaal van de Rapunzeltoren verder gaat ...

Juridische vorm

VZW Rapunzel is juridisch georganiseerd als een VZW (Vereniging zonder Winstoogmerk) naar Belgisch recht.

  info@rapunzelvzw.be


Visie

VZW Rapunzel organiseert vorming voor hulpverleners die zich verder willen bekwamen in het werken met kinderen, jongeren, volwassenen, gezinnen en paren vanuit een dynamische systeemvisie.

In Rapunzel gaan we ervan uit dat klachten, problemen, spanningen en conflicten maar begrepen en benaderd kunnen worden vanuit de relationele context waarbinnen mensen leven.
Individuele intrapsychische processen kunnen beter begrepen worden wanneer ze geplaatst worden binnen het relatienetwerk waarin ze zich voordoen. Gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit onze omgeving. Dit is een gecompliceerd proces waarbij problemen kunnen optreden.

Individuen bewegen zich in verschillende ecosystemen. Wij beschouwen het gezin, de familie als de eerste en de meest primaire context waarbinnen mensen opgroeien en zich bewegen. Ook andere contextlagen zoals de eigen leefwereld van gezinnen (school, werk, buurt, vriendenkring) en de brede maatschappelijk, culturele context hebben een diepgaande invloed op hoe mensen zich gedragen, zich voelen en zich relationeel verhouden.

Systemische hulpverlening is erop gericht een goede samenwerking met het cliëntsysteem uit te bouwen waarin alle betrokken partijen een stem dienen te krijgen. Een systeemtherapeut zal de problemen bekijken tegen de achtergrond van de wisselwerking met anderen. De systemische hulpverlener is erop gericht om samen met cliënten op zoek te gaan naar nieuwe relationele perspectieven.

Vanuit een dynamische systeemvisie gaan we vooral op zoek naar de eigen krachten en mogelijkheden, de steunbronnen van het cliëntsysteem zelf. We leggen de nadruk op de groei en ontwikkeling van het systeem als geheel. Individuele ontwikkeling en gezins/systeemontwikkeling gaan hand in hand. Wanneer gezinnen of systemen onder druk staan, kan deze co-evolutionaire groei, deze gezamenlijke dans verstoord geraken en stagneren. Therapeutische hulpverlening is erop gericht om samen met de systeemleden op zoek te gaan naar de beleving en betekenisgeving van de stagnatie en de weg vrij te maken om nieuwe relationele mogelijkheden en processen te verkennen en te installeren.

De positionering van de hulpverlener of therapeut binnen het hulpverleningssysteem krijgt binnen deze werkwijze een zeer belangrijke functie. De hulpverlener beschikt enerzijds over deskundigheid en vakbekwaamheid. Maar dient toch vooral als persoon deel te nemen als het hulpverleningsproces. Van daaruit kiezen wij voor een experiëntiële basishouding en staan we uitgebreid stil bij de mentalisatiemogelijkheden van de hulpverlener.

Begeleidingsprocessen van volwassenen, jongeren en kinderen blijken heel wat aan mogelijkheden en diepgang te winnen wanneer we naast het gewone gesprek ook meer creatieve en non-verbale middelen inzetten. Vandaar dat in Rapunzel sprookjes en verhalen, het werken met tekeningen en allerhande spelvormen meestal geïntegreerd worden in het vormingsaanbod.

Waarom kiezen voor Rapunzel?

Goede redenen om te kiezen voor een opleiding van Rapunzel:

 • omdat je op zoek bent naar een degelijke verdiepende opleiding
 • omdat in Rapunzel een stevige theoretische onderbouw en praktische toepassingen steeds hand in hand gaan
 • omdat de persoon van de hulpverlener en de opbouw van de hulpverleningsrelatie een ruime aandacht krijgen
 • omdat creatief en beeldend werk, metaforen en sprookjes nooit ver weg zijn
 • omdat wij werken met zeer bekwame en ervaren opleiders bij wie vakkennis en praktijkervaring hoog in het vaandel staan
 • omdat wij cursisten mogen ontvangen uit alle hoeken van het land en deze meestal graag terugkeren naar Rapunzel
 • omdat wij via onze website en de RapunzelBase veel interessante informatie ter beschikking stellen van onze cursisten
 • omdat wij de huidige wetgeving op de psychotherapie op de voet volgen en ons aanbod hierop afstemmen
 • omdat wij ijveren voor een gelijkwaardige benadering voor iedereen die een hulpverlenend beroep uitoefent
 • omdat je gebruik kan maken van de KMO portefeuille en hierdoor tot 40% van cursusgeld kan terug vorderen
 • omdat de locatie van Rapunzel een mooie en inspirerende plek is.

» Bekijk meer sfeerbeelden

Quotes van onze cursisten

 • Deze opleiding biedt me inspiratie, zin en lef om nieuwe dingen uit te proberen.
 • De opleidingsdagen staan voor zorg ontvangen, voeding krijgen om die in het werkveld te kunnen blijven geven.
 • Een opleiding met een stevige basis, maar vooral met een uitnodiging om zélf aan de slag te gaan.
 • De kracht van de opleiding zit in het samen ervaren, delen en ontdekken.
 • De kracht van de opleiding vind ik de diversiteit aan kaders en stromingen in combinatie met de persoonlijke vorming.
 • Creatieve opdrachten geven ruimte om te leren en exploreren op een niet dwingende, schoolse manier.
 • Veel handvatten, methodieken, materiaal en metaforen om ook moeilijke gesprekken aan te gaan met kinderen, jongeren en gezinnen.
 • De opleiding is zo praktijkgericht dat ik niet goed weet of ik de dingen nu in de opleiding heb geleerd, of dat ik ze al doende in de praktijk heb geleerd.
 • Ik ervaar het als heel zinvol dat de opleiding door verschillende opleiders met verschillende achtergronden en kennis gegeven wordt.
 • Het bewust tijd nemen om stil te staan bij de verschillende aspecten van mijn job maakt dat ik terug meer goesting heb in mijn werk.
 • Wat ik zelf heel erg apprecieer in de opleiding is de mogelijkheid om binnen een groep van gelijkwaardige therapeuten in proces te gaan met het eigen gezin van oorsprong en andere relaties (partners, huidig gezin, andere (familiale) relaties).

Medewerkers

Ontmoet onze medewerkers.

Al onze medewerkers genoten een menswetenschappelijke vooropleiding en volgden een langdurige specialisatieopleiding in systeemtherapie.

Velen schoolden zich nadien bij via internationale masterclasses in hun specifieke vakgebied of topic en publiceerden hierover in vaktijdschriften.
Alle medewerkers werken actief in de systemische hulpverleningspraktijk.

Opleiders

Anne De Keyser
 • Master Klinische Kinderpsychologie, opleiding contextuele therapie en bemiddeling  

 • Werkt in een zelfstandige praktijk
 • Opleider en supervisor bij Leren over Leven, medestichtster van de Scheidingsschool en Context in beeld
 • Ruime werkervaring in de bijzondere jeugdzorg en in het werken met ouders en kinderen in (echt)scheidingssituaties

Bert De Lange
 • Master in de klinische psychologie, opleiding in psychoanalytische en contextuele therapie  

 • werkzaam als psychotherapeut in MPC Sint-Franciscus in Strijtem
 • werkzaam in eigen zelfstandige praktijk voor kinderen, jongeren en gezinnen in Affligem
 •   bert.de.lange@rapunzelvzw.be

Luc Declercq
 • Master Klinische Psychologie, opleiding Gestalttherapie, voortgezette opleiding Gezinstherapie  

 • Werkt als freelance opleider en supervisor in verscheidene hulpverleningsorganisaties
 • Erkend als opleider en supervisor door EAGT en NVAGT
 • jarenlange ervaring in individuele coaching en teamcoachings in non-profit en profitorganisaties
 •   luc.declercq@rapunzelvzw.be

Siegrid Degryse
 • Master in de klinische psychologie, Opleiding relatie- en gezinstherapie, EFT (core skills), (echt)scheidingsbemiddeling  

 • Werkt in het algemeen welzijnswerk
 • Ruime ervaring in het werken met mensen in thuisloosheid
 •   siegrid.degryse@rapunzelvzw.be

Bieke Detavernier
 • Master in de klinische psychologie, optie kind, jeugd en gezin  

 • Kinderpsycholoog en psychodynamisch kindertherapeut
 • Werkzaam in het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en in het Huis van Herstel (www.huisvanherstel.be )

Tilda Duchamps
 • Master in de pedagogische wetenschappen, systeemtherapeutische opleiding, coach- en managementsopleidingen  

 • Team- en organisatiecoach, leiderschapscoach en erkend bemiddelaar bij BsideS (www.bsides.be )
 •   tilda.duchamps@rapunzelvzw.be

Jean-Marie Govaerts
 • Master Klinische psychologie, Opleidingen gedragstherapie, Gestalttherapie en Relatie- en Gezinstherapie  

 • Hij specialiseerde bij JŁrg Willi in Zurich en volgde de Master-class bij Boszormenyi-Nagy in Amsterdam
 • Werkzaam in een eigen zelfstandige praktijk voor paren en gezinnen binnen de vzw Dialoog in het Gezin
 • Erkend als opleider en supervisor door de Belgische Vereniging van Opleiders in de Systeemtherapie (BVOS) en BVRGS
 •   jean-marie.govaerts@rapunzelvzw.be

Bart Heirbaut
 • Maatschappelijk werker, master in familiale en seksuologische wetenschappen, opleiding relatie- en gezinstherapie  

 • Werkt als supervisor en coach van contextbegeleiders in vzw Elegast Antwerpen
 • Eigen praktijk voor relatie-, gezin- en sekstherapie en (team)supervisie 'Onder de luifel'
 • Erkend als supervisor door BVRGS en VVS
 •   bart.heirbaut@rapunzelvzw.be

Natalie Hens
 • Maatschappelijk Assistente (KHLeuven) en Familie- & Systeempsychotherapeute (IPRR, Mechelen)  

 • Aanvullend volgde zij de opleiding 'Gezinsdynamisch werken met kinderen en gezinnen' (Rapunzel, Lummen) en de opleiding 'Partnerrelatietherapie' (School voor Relatietherapie, Utrecht)
 • Zij heeft de voorbije jaren therapeutische ervaring opgebouwd in het werken met gezinnen en koppels en daarnaast ook individueel met (jong-)volwassenen
 • Ze werkt in CGG De Pont te Mechelen en is op zelfstandige basis verbonden aan een huisartsenpraktijk
 • Natalie is lid van de Belgische Vereniging voor Relatietherapie, Gezinstherapie en Systeeminterventies (BVRGS)

Bruno Hillewaere
 • Master Klinische psychologie, opleiding relatie- en gezinstherapie, Master Course oplossingsgerichte therapie  

 • Systeemtherapeut en Hoofdopleider Systeemopleiding Eutopia
 • Gastlector aan de Interactieacademie en het Lorentzhuis (NL.)
 • Erkend als opleider en supervisor door NVRG
 •   bruno.hillewaere@rapunzelvzw.be

Mieke Hoste
 • Master klinische psychologie, opleiding relatie- en gezinstherapie, EFT certified therapeut  

 • Werkt in een eigen zelfstandige praktijk en in de St. Jozef-kliniek te Pittem
 • Erkend als opleider en supervisor door de Belgische Vereniging van relatie- en gezinstherapie BVRGS
 •   mieke.hoste@rapunzelvzw.be

An Houben
 • Master in de klinische psychologie en oplossingsgericht psychotherapeut  

 • Werkt als zelfstandige in Groepspraktijk Leuven, een psychologenpraktijk voor adolescenten en volwassenen

Prof. Dr. Gerrit Loots
 • Dokter in de klinische psychologie, systeemtherapeut  

 • Professor aan de Vrije Universiteit van Brussel en verbonden aan de afdeling Klinische en levenslooppsychologie en gastprofessor aan het IICC, Universiteit in La Paz, BoliviŽ
 • Actief als opleider systeemtherapie en gezinstherapeut

Krista Mommen
 • Master Klinische Psychologie, systeemtherapeutische opleiding en managementsopleiding  

 • Certificaat professionele coaching
 • Oprichter van Senso (www.sensocoaching.be), gespecialiseerd in het ombuigen van stress en burn-out naar veerkracht en bevlogenheid
 • Systeemtherapeut en coach binnen Ligase, Keerbergen
 • Jarenlange ervaring in individuele coaching en teamcoachings in non-profit en profitorganisaties
 •   krista.mommen@rapunzelvzw.be

Liesbet Monballiu
 • Master in de klinische psychologie, opleiding relatie- en gezinstherapie, jaaropleiding Rapunzel  

 • Ervaring in het werken met kinderen, jongeren en hun ouders vanuit het kinderpsychiatrisch mobiel team van het UZ Brussel
 • Werkt bij Resonans vzw, team Bamboe, een thuisbegeleidingsdienst voor kinderen, jongeren en hun gezin
 • Werkt in een groepspraktijk voor psychotherapie in Dilbeek
 •   liesbet.monballiu@rapunzelvzw.be

Prof. Peter Rober
 • Doctor In de klinische psychologie en opleiding in relatie- en gezinstherapie  

 • Hij werkt in Context, centrum voor relatie-, gezins- en sekstherapie van het U.Z. Leuven
 • Als hoogleraar is hij verbonden aan het Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen van de Faculteit Geneeskunde aan de K.U. Leuven
 • Erkend als opleider en supervisor door de Belgische Vereniging van Opleiders in de Systeemtherapie (BVOS) en BVRGS

Annelies Roosen
 • Master in de Orthopedagogische Wetenschappen en Opleiding relatie- en gezinstherapie  

 • Opleiding integratieve creatieve therapie
 • Werkzaam in het mobiel crisisteam van Yuneco en in Naiade, een groepspraktijk voor psychotherapie in Kessel-Lo
 •   annelies.roosen@rapunzelvzw.be

Tine Schellekens
 • Klinisch psychologe, systeemcounselor, psychodynamisch psychotherapeute en speltherapeute  

 • Werkt als academisch medewerker bij het departement Ontwikkeling in Context van de Faculteit Psychologie van de KULeuven
 • Supervisor en psychotherapeute in Psychodroom, een praktijk voor psychotherapie en professionele ontwikkeling
 • Ruime ervaring in het werken met complexe emotionele en gedragsproblemen (pleegzorg en MFC)
 •   tine.schellekens@rapunzelvzw.be

Hanne Schoofs
 • Doctor in de klinische psychologie, klinische neuropsychologe  

  - Psychodynamisch psychotherapeute i.o., - werkt als leidinggevende in een zorgorganisatie, heeft als zelfstandige een eigen praktijk en doet freelance opdrachten rond coaching, faciliteren van processen en vorming in leiderschap

Jasmina Sermijn
 • Doctor in de klinische psychologie en opleiding systeemtherapie en specialisatie collaboratieve therapie en partnerrelatietherapie  

 • Werkt aan de afd. Psychologie en Educatiewetenschappen van de V.U.B. En is verbonden aan Hestia, centrum voor psychotherapie te Mechelen
 • Erkend als opleider en supervisor door de Belgische Vereniging van relatie- en gezinstherapie BVRGS
 • erkend als internationaal opleider en supervisor in de collaboratieve praktijken (Houston Galveston Institute & Taos-Institute)
 •   jasmina.sermijn@rapunzelvzw.be

Jef Slootmaeckers
 • Maatschappelijk assistent, contextueel systeemtherapeut en gecertificeerd EFT-therapeut.  

 • Gespecialiseerd in relatietherapie en in het werken met partnergeweld.
 • Hij is werkzaam binnen het algemeen welzijnswerk waar hij uitsluitend werkt met geweldkoppels. Daarnaast heeft hij een eigen praktijk als zelfstanding relatietherapeut.
 • Hij geeft bij verschillende opleidingsinstituten training en supervisie. Hij is lid van BVRGS, BWP en ICEEFT.

Liesbet Smeyers
 • Maatschappelijk werker, opleiding familietherapie, gespecialiseerd in het werken met geweld in gezinnen  

 • Staflid van het Vertrouwensartscentrum sedert de oprichting in 1987
 • Zij geeft workshops, publiceert over diverse aspecten van het klinisch werk bij kindermishandeling en leidt het opleidingsprogramma voor hulpverleners

Greet Splingaer
 • Master in de orthopedagogie, Opleiding relatie- en gezinstherapie, opleiding Gestalteducatie, specialisatieopleidingen in kindgerichte gezinstherapie  

 • Erkend als opleider en supervisor door de Belgische Vereniging van Opleiders in de Systeemtherapie (BVOS) en door BVRGS
 •   greet.splingaer@rapunzelvzw.be

Birsen Taspinar
 • Master in de klinische psychologie, sociale en culturele antropologie en opleiding systeemtherapie  

 • Werkt in zelfstandige praktijk De Veer en in polikliniek DLO in Lier
 • Werkt sinds 18 jaar in de Transculturele context; zowel met gezinnen, groepstherapie als individuele therapie
 • Ze schreef het boek 'Moeders van de stilteí (DeBezigeBij), het verhaal van drie vrouwen uit de migratie
 • Ze is tevens EMDR-therapeute

Karin Tilmans
 • Master klinische psychologie, gezinstherapeut opgeleid in Cefores in Brussel  

 • Werkzaam in het kinderteam van CGG De Pont
 • Zelfstandige praktijk in Berchem

Dr. Jan Umans
 • Kinder- en jeugdpsychiater en opleiding gezins- en relatietherapie  

 • Werkt in MPC Terbank in Heverlee en bij de Parelvissers, een multidisciplinaire groepspraktijk in Blanden

Dr. Inge Vanderstraete
 • Kinder- en jeugdpsychiater, gezinstherapeut  

 • Werkzaam als kinderpsychiater en vertrouwensarts in het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling te Antwerpen
 • Privťpraktijk te Ranst
 •   inge.vanderstraete@rapunzelvzw.be

Marco Visser
 • Systeemtherapeut en psychomotorisch therapeut en opleider binnen Euthopia  

 • Praktijk voor systeemtherapie opleiding en supervisie
 • Daarnaast verbonden aan Juzt, een jeugdzorginstelling in Nederland

Lieve Wijckmans
 • Maatschappelijk werker, opleiding systeemtherapie en specialisatieopleidngen in NVR  

 • Werkzaam in OBC ter Wende-Espero
 • Zelfstandig Coaching en supervisor
 •   lieve.wijckmans@rapunzelvzw.be

Gasttrainers

Dr. Frank Asmus
 • psychiater, relatie en gezinstherapeut  

  Werkt als psychiater in BuurtzorgT te Rotterdam, Is erkend door NVRG als supervisor en leersupervisor relatie- en gezinstherapie

Prof. Dr. Guy Bosmans
 • professor in de klinische kinder- en adolescenten psychologie aan de KULeuven  

  Hij doet onderzoek naar de ontwikkeling van gehechtheid en de rol van gehechtheid in de ontwikkeling van gedrags- en emotionele problemen. Hij is academisch verantwoordelijke van de PEV opleiding Attachment-Based Family Therapy.

Griet Severeyns
 • Bachelor sociaal cultureel werker, opleiding contextuele therapie, trainer Beschermjassen  

 • Werkt in een zelfstandige praktijk als therapeut en als trainer beschermjassen, oprichter Wortels voor de toekomst en als teamverantwoordelijke diversiteit Vormingscentrum DoorElkaar Hivset Turnhout
 • Meer dan 10 jaar hulpverlening aan mensen met migratieachtergrond/mensen op de vlucht

Prof. Dr. Martine Van Puyvelde
 • Dokter in de klinische psychologie, Relatie en gezinstherapeut  

 • Master in muziek
 • Opleiding Esther Bick Baby-observatie
 • Professor aan de Vrije Universiteit van Brussel, Faculteit Psychologie -& Educatiewetenschappenen
 • Postdoc Onderzoeker voor Defensie in het psychofysiologisch lab Viper aan de Koninlijke Militaire School Brussel
 • Relatie -& Gezinstherapeut in privť-groepspraktijk

Ondersteuning

Mario Kicken
 • Webmaster van Rapunzel  

 •   webmaster@rapunzelvzw.be

KMO portefeuille, opleidingscheques, Vlaams opleidingsverlof

Rapunzel VZW is erkend als dienstverlener voor de KMO portefeuille.


KMO portefeuille: Bespaar tot 40 % op je opleiding!

RapunzelVZW is erkend door het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid als dienstverlener voor de KMO portefeuille en het werken met opleidingscheques.
Erkenningsnummer Rapunzelvzw: DV.O215673.

logo KMO portefeuille

KMO portefeuille

De KMO portefeuille kan gebruikt worden door zelfstandigen (in hoofd- of in bijberoep), ondernemers van een kmo, beoefenaars van een vrij beroep. Je betaalt dan slechts 60% van het inschrijvingsbedrag op voorwaarde dat je onderstaande instructies volgt:

Bij je inschrijving:
 • Geef bij je inschrijving aan dat je via KMO-portefeuille wil betalen. Het is niet toegestaan om via KMO-portefeuille in schijven te betalen.
 • Je ontvangt na je inschrijving meteen een factuur met een factuurnummer dat je nodig hebt voor de betaling via KMO-portefeuille (zie onder).
  Per inschrijving voor een workshop of opleiding wordt er één factuur aangemaakt.

Hoe werk je met KMO-portefeuille:
 • Neem eens een kijkje op www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille.
 • Eerst moet je je éénmalig registreren bij de KMO-portefeuille. Hou er rekening mee dat het registreren tot 10 werkdagen kan duren én dat je over een e-ID en een elektronische kaartlezer moet beschikken.
 • Eénmaal je geregistreerd bent kan je een projectaanvraag indienen, bij dienstverleners selecteer je Rapunzel VZW.
 • Geef de omschrijving van je opleiding in en het correct aantal opleidingsuren (dit vind je terug op je inschrijvingsbevestiging). Geef ook het volledige bedrag op van de opleiding. Dien je projectaanvraag onmiddellijk na je inschrijving in. Hou er rekening mee dat een projectaanvraag dient te gebeuren binnen de 14 dagen na de eerste officiële cursusdag van de workshop of opleiding. Projectaanvragen die later toekomen kunnen niet meer goedgekeurd worden en impliceren dat de deelnemer het opleidingsbedrag volledig zelf dient te betalen.
 • Een projectaanvraag moet eerst door Rapunzel VZW worden goedgekeurd (opleiding, bedrag, aantal opleidingsuren, datum aanvraag). Van zodra dit in orde is, krijg je daarover via KMO-portefeuille een bericht.
 • Daarna dien je binnen de 30 dagen 60% van het opleidingsbedrag te storten aan de KMO-portefeuille. Van zodra je storting in orde is, zal de Vlaamse Overheid de andere 40% van het opleidingsbedrag in jouw KMO-portefeuille storten.
 • Tenslotte moet je KMO-portefeuille de opdracht geven om het volledige bedrag van de opleiding te betalen aan Rapunzel VZW. Hierbij gebruik je het factuurnummer dat op de factuur staat vermeld.
Let op:
 • Hou er rekening mee dat wanneer je een opleiding via KMO-portefeuille wil betalen, dit enige tijd in beslag neemt.
 • Bij langdurige opleidingen kan je de KMO portefeuille voor elk opleidingsjaar gebruiken. Indien je betaalt via de KMO portefeuille dan betaal je het ganse (jaar-)bedrag bij het begin van de opleiding. Betalen in schijven is niet toegestaan.
 • KMO portefeuille kan je niet combineren met opleidingscheques.

Opleidingscheques

Ben je werknemer? RapunzelVZW is gecertificeerd te werken met opleidingscheques.
Voor onze erkende opleidingen kun je betalen met opleidingscheques, voor een bedrag van maximum 250 euro per kalenderjaar.

Let wel, dit is onder bepaalde beperkende voorwaarden specifiek voor hoog geschoolden.
Opleidingscheques kan je niet combineren met KMO-portefeuille.

Vlaams opleidingsverlof (Voorheen 'Betaald educatief verlof')

Vanaf 1 september 2019 heb je als werknemer jaarlijks recht op 125 uren Vlaams opleidingsverlof (VOV).

Dat betekent dat je, als je een arbeidsmarktgerichte of loopbaangerichte opleiding volgt, afwezig mag zijn van het werk om die opleiding te volgen of om te studeren, met behoud van loon.
Je vindt onze opleidingen die recht geven op VOV terug in de opleidingsdatabank via www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank.

Met de simulator kan je berekenen hoeveel uren Vlaams opleidingsverlof je kan opnemen voor een bepaalde opleiding.

Startte jouw opleiding vóór 1 september 2019? Dan geldt de regelgeving van het betaald educatief verlof nog.

Accreditering artsen

Ben je een arts? Geef ons dan minstens een week voor de start van de workshop of opleiding jouw RIZIV-nummer door via secretariaat@rapunzelvzw.be, dan vragen wij accreditering voor je aan.