VZW Rapunzel organiseert vorming voor hulpverleners die zich verder willen bekwamen in het werken met kinderen, jongeren, volwassenen, gezinnen en paren vanuit een dynamische systeemvisie.

 

Over ons

VZW Rapunzel is een vormings- en opleidingsinstituut gelegen te Diest, Vlaams Brabant.

Rapunzel biedt sinds 2004 een gevarieerde waaier van (bij-)scholingsmogelijkheden aan voor hulpverleners gaande van verscheidene korte workshops, over jaaropleidingen tot een erkende 2 jarige counseling opleiding en een 4 jarige psychotherapieopleiding. Daarnaast geven we ook supervisies en vormingen op maat voor hulpverleners en diensten binnen de psychosociale hulpverlening.

Doorheen de voorbije jaren groeide Rapunzel uit van een kleinschalig therapie- en vormingscentrum tot een toren met een grote diversiteit van kamers. De toekomst zal uitwijzen hoe het verhaal van de Rapunzeltoren verder gaat ...

Juridische vorm

VZW Rapunzel is juridisch georganiseerd als een VZW (Vereniging zonder Winstoogmerk) naar Belgisch recht.

  info@rapunzelvzw.be


 

Visie

VZW Rapunzel organiseert vorming voor hulpverleners die zich verder willen bekwamen in het werken met kinderen, jongeren, volwassenen, gezinnen en paren vanuit een dynamische systeemvisie.

In Rapunzel gaan we ervan uit dat klachten, problemen, spanningen en conflicten maar begrepen en benaderd kunnen worden vanuit de relationele context waarbinnen mensen leven.
Individuele intrapsychische processen kunnen beter begrepen worden wanneer ze geplaatst worden binnen het relatienetwerk waarin ze zich voordoen. Gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit onze omgeving. Dit is een gecompliceerd proces waarbij problemen kunnen optreden.

Individuen bewegen zich in verschillende ecosystemen. Wij beschouwen het gezin, de familie als de eerste en de meest primaire context waarbinnen mensen opgroeien en zich bewegen. Ook andere contextlagen zoals de eigen leefwereld van gezinnen (school, werk, buurt, vriendenkring) en de brede maatschappelijk, culturele context hebben een diepgaande invloed op hoe mensen zich gedragen, zich voelen en zich relationeel verhouden.

Systemische hulpverlening is erop gericht een goede samenwerking met het cliëntsysteem uit te bouwen waarin alle betrokken partijen een stem dienen te krijgen. Een systeemtherapeut zal de problemen bekijken tegen de achtergrond van de wisselwerking met anderen. De systemische hulpverlener is erop gericht om samen met cliënten op zoek te gaan naar nieuwe relationele perspectieven.

Vanuit een dynamische systeemvisie gaan we vooral op zoek naar de eigen krachten en mogelijkheden, de steunbronnen van het cliëntsysteem zelf. We leggen de nadruk op de groei en ontwikkeling van het systeem als geheel. Individuele ontwikkeling en gezins/systeemontwikkeling gaan hand in hand. Wanneer gezinnen of systemen onder druk staan, kan deze co-evolutionaire groei, deze gezamenlijke dans verstoord geraken en stagneren. Therapeutische hulpverlening is erop gericht om samen met de systeemleden op zoek te gaan naar de beleving en betekenisgeving van de stagnatie en de weg vrij te maken om nieuwe relationele mogelijkheden en processen te verkennen en te installeren.

De positionering van de hulpverlener of therapeut binnen het hulpverleningssysteem krijgt binnen deze werkwijze een zeer belangrijke functie. De hulpverlener beschikt enerzijds over deskundigheid en vakbekwaamheid. Maar dient toch vooral als persoon deel te nemen als het hulpverleningsproces. Van daaruit kiezen wij voor een experiëntiële basishouding en staan we uitgebreid stil bij de mentalisatiemogelijkheden van de hulpverlener.

Begeleidingsprocessen van volwassenen, jongeren en kinderen blijken heel wat aan mogelijkheden en diepgang te winnen wanneer we naast het gewone gesprek ook meer creatieve en non-verbale middelen inzetten. Vandaar dat in Rapunzel sprookjes en verhalen, het werken met tekeningen en allerhande spelvormen meestal geïntegreerd worden in het vormingsaanbod.

 

Waarom kiezen voor Rapunzel?

Goede redenen om te kiezen voor een opleiding van Rapunzel:

 • omdat je op zoek bent naar een degelijke verdiepende opleiding
 • omdat in Rapunzel een stevige theoretische onderbouw en praktische toepassingen steeds hand in hand gaan
 • omdat de persoon van de hulpverlener en de opbouw van de hulpverleningsrelatie een ruime aandacht krijgen
 • omdat creatief en beeldend werk, metaforen en sprookjes nooit ver weg zijn
 • omdat wij werken met zeer bekwame en ervaren opleiders bij wie vakkennis en praktijkervaring hoog in het vaandel staan
 • omdat wij cursisten mogen ontvangen uit alle hoeken van het land en deze meestal graag terugkeren naar Rapunzel
 • omdat wij via onze website en de RapunzelBase veel interessante informatie ter beschikking stellen van onze cursisten
 • omdat wij de huidige wetgeving op de psychotherapie op de voet volgen en ons aanbod hierop afstemmen
 • omdat wij ijveren voor een gelijkwaardige benadering voor iedereen die een hulpverlenend beroep uitoefent
 • omdat je gebruik kan maken van de KMO portefeuille en hierdoor tot 30% van cursusgeld kan terug vorderen
 • omdat de locatie van Rapunzel een mooie en inspirerende plek is.

» Bekijk meer sfeerbeelden

Quotes van onze cursisten

 • Deze opleiding biedt me inspiratie, zin en lef om nieuwe dingen uit te proberen.
 • De opleidingsdagen staan voor zorg ontvangen, voeding krijgen om die in het werkveld te kunnen blijven geven.
 • Een opleiding met een stevige basis, maar vooral met een uitnodiging om zélf aan de slag te gaan.
 • De kracht van de opleiding zit in het samen ervaren, delen en ontdekken.
 • De kracht van de opleiding vind ik de diversiteit aan kaders en stromingen in combinatie met de persoonlijke vorming.
 • Creatieve opdrachten geven ruimte om te leren en exploreren op een niet dwingende, schoolse manier.
 • Veel handvatten, methodieken, materiaal en metaforen om ook moeilijke gesprekken aan te gaan met kinderen, jongeren en gezinnen.
 • De opleiding is zo praktijkgericht dat ik niet goed weet of ik de dingen nu in de opleiding heb geleerd, of dat ik ze al doende in de praktijk heb geleerd.
 • Ik ervaar het als heel zinvol dat de opleiding door verschillende opleiders met verschillende achtergronden en kennis gegeven wordt.
 • Het bewust tijd nemen om stil te staan bij de verschillende aspecten van mijn job maakt dat ik terug meer goesting heb in mijn werk.
 • Wat ik zelf heel erg apprecieer in de opleiding is de mogelijkheid om binnen een groep van gelijkwaardige therapeuten in proces te gaan met het eigen gezin van oorsprong en andere relaties (partners, huidig gezin, andere (familiale) relaties).

 

Medewerkers

Ontmoet onze medewerkers

Stuk voor stuk experts in hun vakgebied

Al onze medewerkers genoten een menswetenschappelijke vooropleiding en volgden een langdurige specialisatieopleiding in systeemtherapie.

Velen schoolden zich nadien bij via internationale masterclasses in hun specifieke vakgebied of topic en publiceerden hierover in vaktijdschriften.
Alle medewerkers werken actief in de systemische hulpverleningspraktijk.

Opleiders

Prof. Dr. Gerrit Loots
 • Dokter in de klinische psychologie, systeemtherapeut  

 • Professor aan de Vrije Universiteit van Brussel en verbonden aan de afdeling Klinische en levenslooppsychologie en gastprofessor aan het IICC, Universiteit in La Paz, BoliviŽ
 • Actief als opleider systeemtherapie en gezinstherapeut

Birsen Taspinar
 • Master in de klinische psychologie, sociale en culturele antropologie en opleiding systeemtherapie  

 • Werkt in zelfstandige praktijk De Veer en in polikliniek DLO in Lier
 • Werkt sinds 18 jaar in de Transculturele context; zowel met gezinnen, groepstherapie als individuele therapie
 • Ze schreef het boek 'Moeders van de stilteí (DeBezigeBij), het verhaal van drie vrouwen uit de migratie
 • Ze is tevens EMDR-therapeute

Gasttrainers

Prof. Dr. Guy Bosmans
 • professor in de klinische kinder- en adolescenten psychologie aan de KULeuven  

  Hij doet onderzoek naar de ontwikkeling van gehechtheid en de rol van gehechtheid in de ontwikkeling van gedrags- en emotionele problemen. Hij is academisch verantwoordelijke van de PEV opleiding Attachment-Based Family Therapy.

Prof. Dr. Martine Van Puyvelde
 • Dokter in de klinische psychologie, Relatie en gezinstherapeut  

 • Master in muziek
 • Opleiding Esther Bick Baby-observatie
 • Professor aan de Vrije Universiteit van Brussel, Faculteit Psychologie -& Educatiewetenschappenen
 • Postdoc Onderzoeker voor Defensie in het psychofysiologisch lab Viper aan de Koninlijke Militaire School Brussel
 • Relatie -& Gezinstherapeut in privť-groepspraktijk

Marco Visser
 • Systeemtherapeut, psychomotorisch therapeut en opleider binnen Euthopia Ė Centrum voor systeemtherapie, opleiding en supervisie (Breda)  

 • Werkervaring in de kinder- en jeugdpsychiatrie, jeugdzorg en het werken met gezinnen
 • Freelance opleider en auteur over systeemtherapie en psychomotorische therapie

Ondersteuning

Miet Adriaens
 • Administratief coŲrdinator  

 •   miet.adriaens@rapunzelvzw.be

Iris Claes
 • Ondersteuning administratie  

  Bestuurslid VZW
 •   administratie@rapunzelvzw.be

Mario Kicken
 • Webmaster van Rapunzel  

 •   webmaster@rapunzelvzw.be

 

KMO portefeuille, opleidingscheques, Vlaams opleidingsverlof

Rapunzel VZW is erkend als dienstverlener voor de KMO portefeuille.


KMO portefeuille: Bespaar tot 30 % op je opleiding!

RapunzelVZW is erkend door het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid als dienstverlener voor de KMO portefeuille en het werken met opleidingscheques.
Registratienummer KMO-portefeuille Rapunzel vzw voor de pijler Opleiding: DV.O215673.

logo KMO portefeuille

KMO portefeuille

De KMO-portefeuille kan gebruikt worden door zelfstandigen (in hoofd- of in bijberoep), ondernemers van een kmo en beoefenaars van een vrij beroep. Je betaalt dan slechts 70% van het inschrijvingsgeld op voorwaarde dat je onderstaande instructies volgt:

De overheid heeft de voorwaarden voor tussenkomst door de kmo-portefeuille gewijzigd

Sinds 13 juli 2021 is een aanvraag bij de KMO-portefeuille voor vormingen "gericht op het verbeteren van de fysieke en mentale gezondheid" zoals de onzen enkel nog rechtmatig indien je een erkend medisch of paramedisch (opgelijst in KB van 2 juli 2009) beroep uitoefent of één van de vier niet-conventionele praktijken (opgelijst in de wet van 29 april 1999), mits de opleiding voldoet aan de overige basisvoorwaarden van de KMO-portefeuille.

Artsen, arts-specialisten, klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen met visum behouden voor dit type vormingen het recht om gebruik te maken van de KMO-portefeuille.

Bij je inschrijving:
 • Geef bij je inschrijving aan dat je via de KMO-portefeuille wil betalen.
 • Je ontvangt na je inschrijving een factuur met factuurnummer en gestructureerde mededeling die je nodig hebt voor de betaling via de KMO-portefeuille (zie onder).

Hoe werk je met KMO-portefeuille:
 • Neem eens een kijkje op www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille.
 • Als je voor de eerste keer een subsidieaanvraag wil doen, moet je je onderneming eerst registreren.
  Hou er rekening mee dat het registreren tot 10 werkdagen kan duren én dat je over een e-ID en een elektronische kaartlezer moet beschikken.
 • Eénmaal je geregistreerd bent, kan je een projectaanvraag indienen.
  Bij dienstverleners selecteer je Rapunzel VZW of geef je het registratienummer DV.O215673 in.
 • Geef de omschrijving van je opleiding in en het correct aantal opleidingsuren (dit vind je terug op je inschrijvingsbevestiging). Geef ook het volledige bedrag op van de opleiding. Dien je projectaanvraag onmiddellijk na je inschrijving in.
  Hou er rekening mee dat een projectaanvraag dient te gebeuren binnen de 14 dagen na de eerste officiële cursusdag van de workshop of opleiding. Projectaanvragen die later toekomen kunnen niet meer goedgekeurd worden en impliceren dat de deelnemer het opleidingsbedrag volledig zelf dient te betalen.
 • Daarna dien je binnen de 30 dagen 70% van het opleidingsbedrag te storten aan de KMO-portefeuille.
  Van zodra je storting in orde is, zal de Vlaamse Overheid de andere 30% van het opleidingsbedrag in jouw KMO-portefeuille storten.
 • Tenslotte moet je de KMO-portefeuille de opdracht geven om het volledige bedrag van de opleiding te betalen aan Rapunzel VZW. Hierbij gebruik je het factuurnummer en de gestructureerde mededeling die op de factuur staan vermeld.
Let op:
 • Hou er rekening mee dat wanneer je een opleiding via de KMO-portefeuille wil betalen, dit enige tijd in beslag neemt.
 • Ook bij onze langdurige opleidingen dien je een projectaanvraag voor het totaalbedrag van de opleiding in en stort je binnen de maand jouw eigen aandeel (70%) op de KMO-portefeuille.
 • De KMO-portefeuille kan je niet combineren met opleidingscheques.

Opleidingscheques

Ben je werknemer? RapunzelVZW is gecertificeerd te werken met opleidingscheques.
Voor onze erkende opleidingen kun je betalen met opleidingscheques, voor een bedrag van maximum 250 euro per kalenderjaar.

Let wel, dit is onder bepaalde beperkende voorwaarden specifiek voor hoog geschoolden.
Opleidingscheques kan je niet combineren met KMO-portefeuille.

Vlaams opleidingsverlof (Voorheen 'Betaald educatief verlof')

Vanaf 1 september 2019 heb je als werknemer jaarlijks recht op 125 uren Vlaams opleidingsverlof (VOV).

Dat betekent dat je, als je een arbeidsmarktgerichte of loopbaangerichte opleiding volgt, afwezig mag zijn van het werk om die opleiding te volgen of om te studeren, met behoud van loon.
Je vindt onze opleidingen die recht geven op VOV terug in de opleidingsdatabank via www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank.

Met de simulator kan je berekenen hoeveel uren Vlaams opleidingsverlof je kan opnemen voor een bepaalde opleiding.

Startte jouw opleiding vóór 1 september 2019? Dan geldt de regelgeving van het betaald educatief verlof nog.

Accreditering artsen

Ben je een arts? Geef ons dan minstens een week voor de start van de workshop of opleiding jouw RIZIV-nummer door via secretariaat@rapunzelvzw.be, dan vragen wij accreditering voor je aan.