Liesbet Monballiu

Rapunzel - Liesbet Monballiu
  • Master in de klinische psychologie, opleiding relatie- en gezinstherapie, specialisatieopleiding in kindgerichte gezinstherapie
  • Ervaring in het werken met kinderen, jongeren en hun ouders vanuit het kinderpsychiatrisch mobiel team van het UZ Brussel
  • Werkt bij Resonans vzw, team Bamboe, een thuisbegeleidingsdienst voor kinderen, jongeren en hun gezin
  • Werkt in een privépraktijk voor psychotherapie in Jette
  • Erkend als opleider en supervisor door BVRGS

Ik ben Liesbet Monballiu, psychologe, gezinstherapeut.

Ik combineer het werken als gezinstherapeut in een groepspraktijk (Jaspis, Dilbeek), met het werken als gezinsbegeleider/gezinstherapeut bij gezinnen aan huis (Bamboe, Resonans vzw).
Het letterlijk op bezoek gaan bij gezinnen ervaar ik als verrijkend. Het is de plek waar verhalen tot leven komen, verassende betekenisvolle elementen zichtbaar worden, het gezinsklimaat kan aangevoeld worden en materiaal uit de leefwereld ter beschikking is.

Ik vind het zeer boeiend om samen te zoeken naar nieuwe perspectieven en verbindingen, door aan te sluiten en te reageren op unieke en complexe situaties.

Wat doe jij vooral in Rapunzel?

Als junior opleider volg ik deeltrajecten binnen de vierjarige therapie opleiding.
In de tweejarige counselorsopleiding contextgerichte zorg geef ik 3 dagen over het werken met kinderen en hun gezin.

Daarnaast werk ik mee aan de opleiding 'de 7 mijlslaarzen van Klein Duimpje' en heb ik de workshop 'gezinstherapeutische gespreksvaardigheden' uitgewerkt.

Het creatieve en ervaringsgerichte in combinatie met het sterk inhoudelijk aanbod, is een troef. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het groepsgebeuren.

Wat vind je bijzonder aan Rapunzel, wat waardeer je aan Rapunzel?

Ik ervaar Rapunzel als een zorgzame en warme organisatie.
Het creatieve en ervaringsgerichte in combinatie met het sterk inhoudelijk aanbod, is een troef. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het groepsgebeuren. Het proces en het contact staan centraal en het creëren van een veilig therapeutisch leerklimaat waarbinnen groei en ontwikkeling aangemoedigd worden.

Ik hoop van harte dat Rapunzel deze waarden kan blijven uitdragen.

In welke andere levensdomeinen/interesses vind jij inspiratie voor jouw werk?

Ik haal mijn inspiratie uit ontmoetingen met mensen en (mijn eigen) kinderen, de natuur, lezen, het op vakantie gaan met andere gezinnen.

Een bijzondere voorliefde heb ik voor toneel, in het bijzonder voor tg Stan. Zij repeteren al pratend en gaan pas de laatste dagen oefenen op het podium. Op die manier willen ze geen voltooid product brengen en het samenspel levend houden. Ze nodigen uit tot dialoog, samen ontwikkelen, waarbij spelplezier en afstemming centraal staan. Elke speler is verbonden met andere gezelschappen, om voeding van buitenaf mee te brengen.
Inhoudelijk nodigen ze uit tot reflectie. Ze stellen algemeen geldende overtuigingen in vraag. Bij het bekijken is er steeds een mooi evenwicht tussen humor en lichtheid, zwaarte en intensiteit. Deze combinatie van elementen vind ik bijzonder inspirerend.

Rapunzelmedewerkers aan het woord