In de loop van je professionele loopbaan als hulpverlener is het belangrijk om je intensief bij te scholen.
Rapunzel heeft een aanbod van kwaliteitsvolle en inspirerende langdurige trajecten rond verschillende thema's.

 

Aanbod

Jaaropleiding: Werken met kinderen en jongeren vanuit een gezinsdynamisch ontwikkelingsperspectief. Waarom Doornroosje honderd jaar moet slapen.

Deze opleiding is bedoeld voor mensen die professioneel werkzaam zijn als begeleider of als therapeut en die zich verder willen specialiseren in het werken met kinderen en jongeren vanuit een gezinsdynamisch perspectief. Ook hulpverleners die reeds een andere psychotherapeutische opleiding volgden zijn welkom.

Jaaropleiding: Leiderschap binnen de hulp- en zorg verlening: de Bremer Stadsmuzikanten.

Deze opleiding is bedoeld voor mensen die binnen de hulpverlening een leidinggevende functie vervullen als teambegeleider, -verantwoordelijke, -coördinator, dienst- en afdelingshoofden,... voor hen die meestal betrokken zijn bij de concrete hulpverlening en tezelfdertijd de verbinding verzorgen met de directie en de grotere organisatie.