Hoe kunnen we verschillende creatieve werkvormen en technieken gebruiken in systeemtherapeutische hulpverleningsprocessen?

Begeleidingsprocessen blijken heel wat aan mogelijkheden en diepgang te winnen wanneer we naast het gewone gesprek ook non- verbale middelen inzetten.

In deze opleiding diepen we uit hoe verschillende creatieve werkvormen en technieken kunnen gebruikt worden in systeemtherapeutische hulpverleningsprocessen. We leggen het accent op de wijze waarop we creatieve hulpmiddelen kunnen gebruiken om de dialoog tussen hulpverlener en cliënt(systeem) te verbreden en verdiepen. We onderzoeken de mogelijkheden van co-creatie waarbij we ervan uitgaan dat net in de ontmoeting via het beeld, de metafoor, de tekening, het verhaal etc. ruimte kan komen om te spreken, te denken, te voelen en te beleven.

In deze opleiding doorlopen we verschillende fasen en elementen van het hulpverleningsproces en gaan we na hoe creatieve werkvormen de belangrijke taken en doelen van die fase kan ondersteunen. Tegelijk maken we kennis met verschillende creatieve non-verbalen technieken en hun toepassingsmogelijkheden binnen systeemtherapie.

Het aangeboden kader en de creatieve werkvormen zijn zowel bruikbaar voor kinderen en jongeren als voor volwassenen, voor gezinnen en voor koppels.

Deze 7-daagse opleiding bouwt verder op het gedachtegoed van de workshop: Op stap met Klein Duimpje. Beeldend werken met kinderen, jongeren en gezinnen.
Beide vormingen kunnen echter los van elkaar gevolgd worden.

Wat ik zelf heel erg apprecieer in de opleiding is de mogelijkheid om binnen een groep van gelijkwaardige therapeuten in proces te gaan met het eigen gezin van oorsprong en andere relaties (partners, huidig gezin, andere (familiale) relaties).

Cursist

  Lees meer feedback van onze cursisten

  Start is voorzien op vrijdag 22 september 2023.

 

1.   Visie en opzet

Geïnspireerd door ondermeer de postmoderne stromingen in de systeemtherapie zoals het collaboratieve, oplossingsgerichte en narratieve denkkader vormt de op samenwerking gerichte basishouding de rode draad in creatieve systeemtherapie en –begeleiding. In alle fasen van het hulpverleningsproces kunnen creatieve technieken worden gebruikt om werkelijk samen met cliënten betekenissen te creëren die nieuwe perspectieven bieden en cliënten inspireren om initiatieven te nemen in hun leven.

 • In de intake, kennismakings- en diagnostische fase onderzoeken de hulpverlener en de cliënt samen hoe ze de huidige problemen kunnen begrijpen en binnen de context kunnen plaatsen, alsook welke wensen en doelen ze willen nastreven. Ondermeer volgende creatieve methodieken die bijdragen tot het opbouwen van een samenwerkingsrelatie en tot het (gezins)diagnostisch onderzoek komen aan bod:
  • Werken met kaarten en beeldmateriaal
  • Gebruik maken van spontane tekeningen
  • Exploreren van door de cliënt aangebrachte metaforen en mentale beelden
  • Creëren van een spelgenogram en -sociogram gebruik makend van symbolen en stickers
  • Documenteren van de ideeën, vragen en wensen van de cliënt en/of het gezin
 • Tijdens het hulpverleningsproces gaan de hulpverlener en de cliënt(en) samen op weg en ontdekken ze welke mogelijkheden ze kunnen benutten om aan de moeilijkheden het hoofd te bieden. Op ervaringsgerichte wijze zullen de deelnemers ondervinden hoe ondermeer volgende creatieve interventies kunnen worden aangwend om samen met cliënten binnen veilige grenzen verdiepend aan de slag te gaan:
  • Werken met symbolen
  • Geven van teken- en knutselopdrachten
  • Poppen inbrengen
  • Externaliseren met o.a. behulp van klei
  • Werken met duplostructuren
  • Schalen en lijsten opmaken
  • Schrijven van verhalen
  • Lichaamsgerichte oefeningen
 • Ook het creatief systemisch werken rond specifieke thema’s zoals echtscheiding, nieuw samengestelde gezinnen, transities, traumatische en verlieservaringen komen aan bod:
  • Transitietekeningen
  • Eilandoefening
  • Werken met dozen
  • Inbrengen van metaforen
 • Psychomotorische werkvormen kunnen helpend zijn in het behandelproces van gezinnen om te verdiepen rondom thema’s die voor hen belangrijk zijn. Tevens kunnen ze het zoeken naar en oefenen met krachten van gezinnen versterken. Deelnemers in de training zullen verschillende bewegingswerkvormen aangereikt krijgen maar zullen vooral ook zelf aan de slag gaan om na te denken welke werkvormen passend zijn bij de dialoog, het proces en de thematiek van het gezin. Naast het eigen maken van lichaamsgerichte en bewegingsgerichte werkvormen zal er ook actief geoefend worden met het aanbieden van deze werkvormen waarbij de dialoog en het samenwerken met gezin en eventueel co-therapeut centraal zal staan.
 • Afronden en afscheid nemen zijn een essentieel onderdeel van het hulpverleningsproces. Volgende creatieve werkvormen kunnen worden gebruikt in deze afrondingsfase:
  • Rituelen
  • Symbolen
 • Aan de hand van ervaringsgerichte oefeningen zullen de deelnemers uitgenodigd worden om hun eigen creativiteit en rijke ervaringen aan te wenden. Er wordt steeds stilgestaan wat deze creatieve werkvormen kunnen betekenen in een hulpverleningsproces en hoe ze optimaal aangewend kunnen worden.

  Terug naar boven

 

Gasttrainers

Marco Visser
 • Systeemtherapeut, psychomotorisch therapeut en opleider binnen Euthopia Ė Centrum voor systeemtherapie, opleiding en supervisie (Breda)  

 • Werkervaring in de kinder- en jeugdpsychiatrie, jeugdzorg en het werken met gezinnen
 • Freelance opleider en auteur over systeemtherapie en psychomotorische therapie

Marco Visser

  Terug naar boven

 

Toelatingsvoorwaarden

Voor hulpverleners werkzaam als therapeut of begeleider in de ambulante of (semi) residentiële hulpverlening.
Min. A1 diploma menswetenschappen.

Basiskennis van of ervaring met systeem- en contextgericht werken is aangewezen.

 

Planning  

In totaal zijn er 7 opleidingsdagen.

» Start is voorzien op vrijdag 22 september 2023.

Werkuren: telkens van 9u30 tot 16u30

Max. 16 deelnemers

Opleidingsdagen 

 • vrijdag 22 september 2023
 • vrijdag 6 oktober 2023
 • vrijdag 20 oktober 2023
 • dinsdag 14 november 2023
 • dinsdag 12 december 2023
 • vrijdag 12 januari 2024
 • vrijdag 26 januari 2024

Locatie  

Alle opleidingsdagen gaan door in een locatie in Diest, op wandelafstand van het station.

  Open Google Maps

Bijdrage  

Bij inschrijving betaalt men het cursusgeld van € 945,00.
Dit bedrag wordt niet terugbetaald bij eventuele annulatie of stopzetting van de opleiding door de deelnemer.

Het cursusgeld wordt gestort op de rekening van

VZW Rapunzel
Leesthof 10, 3290 Diest
IBAN: BE52 0682 4393 3809
BIC: GKCC BE BB

Inschrijving  

 1. Gelieve het inschrijvingsformulier op de website volledig in te vullen.
 2. Kandidaten sturen een gemotiveerde brief en een C.V. naar Rapunzel via kandidaturen.opleiding@rapunzelvzw.be en storten het inschrijvingsbedrag met vermelding van de naam van de deelnemer en "7 mijlslaarzen van Klein Duimpje".
  Indien wij vragen hebben bij uw kandidatuur zullen wij u persoonlijk contacteren en eventueel uitnodigen voor een kennismakingsgesprek.
 3. Pas daarna wordt beslist of men kan deelnemen.
  Als men niet wordt aanvaard, zal het inschrijvingsbedrag integraal terugbetaald worden.
 4. Als je aanvaard bent als deelnemer ontvang je van ons het opleidingscontract.
  Dit dien je ondertekend terug te bezorgen aan Rapunzel. Indien je werkgever mee instaat voor de financiering van je opleiding, vragen wij dat ook de werkgever het contract ondertekent.
  Na ontvangst van het ondertekende contract is je inschrijving volledig in orde en sturen wij je alle praktische informatie toe.

  Terug naar boven

Waarom kiezen voor Rapunzel?

Meer dan 15 jaar ervaring

Rapunzel staat garant voor professionele begeleiding en vorming
waarbij een stevige theoretische onderbouw en praktische toepassingen steeds hand in hand gaan.

We besteden eveneens ruime aandacht aan de persoon van de hulpverlener en de opbouw van de hulpverleningsrelatie.

Ervaren opleiders

Wij werken met zeer bekwame en ervaren opleiders bij wie vakkennis en praktijkervaring hoog in het vaandel staan.

Geliefd door cursisten

Wij ontvangen cursisten uit alle hoeken van het land en cursisten keren graag terug naar Rapunzel.


  Bekijk feedback van onze cursisten


Veel interessante informatie

Via onze Rapunzelbase stellen we heel wat informatie & literatuur ter beschikking aan onze cursisten.

Inspirerende locatie

De vormingsruimtes van Rapunzel zijn een mooie en inspirerende plek om bij te leren.

Bovendien zijn creatief en beeldend werk, metaforen en sprookjes nooit ver weg.

» Bekijk meer sfeerbeelden

Goede ligging

Rapunzel is gehuisvest in het centrum van Diest op wandelafstand van het station.

  Open Google Maps

We volgen de wetgeving op de voet

Rapunzel volgt de huidige wetgeving op de psychotherapie op de voet en we stemmen ons aanbod hierop af.

Wij ijveren bovendien voor een gelijkwaardige benadering voor iedereen die een hulpverlenend beroep uitoefent.

Erkend als dienstverlener voor de KMO portefeuille

RapunzelVZW is erkend door het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid als dienstverlener voor de KMO portefeuille en het werken met opleidingscheques.
» Kom alles te weten over de werking van KMO portefeuille.

  Terug naar boven