Deze 7-daagse opleiding neemt je mee in een systemisch werkkader om met deze jongeren en hun context aan de slag te gaan. We benaderen de ontwikkelingsopdrachten van deze jongeren als uitdagingen voor hun hele relationele context.

Veel jongeren kijken er hoopvol naar uit om volwassen te worden omdat ze dan meer hun eigen keuzes kunnen maken en op eigen benen kunnen staan. Jongeren tussen 16 en 25 jaar maken de transitie van kindertijd naar volwassenheid. De laatste jaren zet de overheid in op hulpverlening voor de transitieleeftijd.

De jongvolwassenheid is dan ook een dynamische periode met veel overgangen: van thuis wonen naar alleen of met vrienden gaan samenwonen, van de middelbare school naar hoger onderwijs of werken, van financieel afhankelijk zijn van ouders naar grotere zelfstandigheid, experimenteren met relatievorming en partnerschap etc. Voor de meeste jongeren lukt dit vrij vlot met af en toe een struikelblok. Voor sommige jongeren ligt dit moeilijker en hen komen we tegen in de hulpverlening.

Deze jongeren starten de transitieleeftijd met een achterstand op verschillende domeinen: een laag zelfbeeld, een moeilijke schoolgeschiedenis, complexe vragen rond identiteit en gender, een minder ondersteunende gezinscontext of netwerk met gevaar op isolatie en vereenzaming. In die zin liggen er heel wat systemische uitdagingen op hun pad. Hoe kunnen ze hun eigen identiteit opbouwen in een passende verbinding met betekenisvolle contexten zoals gezin van herkomst, vriendengroep, school- en/of werkcontext?

We ontmoeten deze jongeren een beetje zoals de figuur van Berenpels in het sprookje: hun vroegere manier van zijn past niet meer en ze zijn op zoek naar een nieuwe identiteit. In hun zoektocht zien ze er vaak moeilijk benaderbaar uit, afgewend van de wereld, ja soms verschrikkelijk en wanhopig... Wie herkent hen in hun waarde en helpt hen die ook weer zelf te zien?


Voor wie

We richten ons met deze opleiding op een brede doelgroep nl. begeleiders van deze jongeren in de jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, psychiatrie en evengoed onderwijs, CLB etc. Verder zijn ook gezinscounselors, psychotherapeuten en psychiaters die vanuit hun specifiek mandaat met deze doelgroep werken, welkom.

Berenpels

Een soldaat komt terug van de oorlog en niet wetend wat hij verder met zijn leven aan moet, sluit hij een pact met de duivel. Hij zal altijd geld in zijn zakken vinden maar hij mag zich 7 jaar lang niet wassen, noch zijn haren of nagels knippen en moet gehuld in een berenpels door het leven gaan.
Na een jaar ziet hij eruit als een monster en iedereen loopt weg van hem. In het 4e jaar wordt een vader met zijn dochters uit een herberg gezet omdat ze geen geld hebben. Berenpels betaalt de herbergier en het gezin krijgt toch onderdak. Daarom mag hij met &eaucte;én van de dochters trouwen. Enkel de jongste dochter wil met de vreselijke man trouwen omdat ze gelooft dat hij een goed mens is. Berenpels zegt dat ze nog 3 jaar op hem moet wachten en geeft haar de helft van een ring. Na 7 jaar keert hij terug ontdaan van zijn vloek als een mooie prins. Enkel het jongste meisje herkent hem als Berenpels en geeft hem de andere helft van de ring. Eindelijk kunnen ze trouwen.

Jaaropleiding: De zoektocht van Berenpels: Systemisch werken met jongeren in de transitieleeftijd

  Start is voorzien op vrijdag 13 oktober 2023.

 

1. † Visie en grondplan

Eco-systemische visie op transitieleeftijd

We benaderen de hulpverlening van jongeren in de transitieleeftijd vanuit een systemisch en ontwikkelingsgericht kader (Carter en McGoldrick). Dit model helpt om een brede kijk te hanteren op de unieke context van jongeren waarbij de verschillende betrokken partijen in beeld komen en de complexiteit hiervan duidelijk wordt.

We staan ook stil bij cultureel maatschappelijke evoluties en denkkaders die de kijk op jongvolwassenen beÔnvloeden. Hoe kunnen we samen met jongeren nadenken over wat er op hen en ons afkomt aan verwachtingen, normen vanuit die samenleving.

We gaan op zoek hoe we krachten en mogelijkheden van de context kunnen aanboren, wat er nodig is om in contact te komen met deze hulpbronnen.

Opbouw van de hulpverleningsrelatie

Vanuit de centrale ontwikkelingsopdracht van jongeren in de transitieleeftijd nl. het loslaten in verbondenheid, het ontwikkelen van een meer autonome positie in relatie tot anderen, zit er onmiddellijk spanning op de hulpverleningsrelatie. Hoe kunnen we met hen een dragende, respectvolle relatie aangaan en hen ondersteunen in het zoeken van hun weg?

We verkennen de kwetsbaarheid en de mogelijkheden van de hulpverleningsrelatie op een ervaringsgerichte wijze in dialoog met de opleidingsgroep. Vanuit welke positie start onze samenwerkingsrelatie? Wat zijn onze aannames over onze rol in de begeleiding van jongeren in de transitieleeftijd? Hoe sluit dit aan op hun ervaringen? Wat zijn helpende ervaringen geweest in de hulpverlening? Wat hebben ze gemist en in hoeverre hebben ze dit kunnen bespreken?
Zo kunnen we zoeken hoe we een veilige basis kunnen creŽren om samen te werken rond de worstelingen. Ook in verbinding met de context. Daarbij blijven we zoeken naar hoe we onszelf passend, geŽngageerd en vrij kunnen positioneren in de context van de jongere.

Werken met de context, netwerk, hulpbronnen en het belang van een team

Wanneer jongeren in de hulpverlening terecht komen, is het belangrijk om te begrijpen waarom zij net nu en in een bepaalde hulpverleningscontext hulp zoeken of nodig hebben. De bezorgdheid (en onrust) van een familielid of een verwijzer kan soms erg bepalend en overweldigend zijn. Daarom is het zinvol om te onderzoeken: Wie is waarover precies bezorgd, in welke mate?

We leren hoe je een hulpvraag of aanmelding kan ontleden en verbreden in een systemische context. Als we cliŽnten voor het eerst ontmoeten, stellen we niet zozeer vragen (bv. naar informatie), maar proberen we in eerste instantie een werkrelatie aan te gaan met alle betrokkenen (de jongere, de verwijzer, de familie, de school, het werk,Ö). Dit betekent voor de hulpverlener een mandaat leren verkrijgen, positie durven nemen en de lijn kunnen houden.
Overleg met de verwijzer, andere betrokken hulpverleners en steunbronnen rondom de jongere kan helpen om beter in te schatten wat er nodig is en om de drempel te verlagen.

Hechting en hechtingskwetsuren: loslaten in verbondenheid

Werken met jongeren in transitieleeftijd vraagt een bijzondere evenwichtsoefening in afstand- nabijheid: hoe verbinden zonder over te nemen. Hoe kunnen hulpverleners een helpende context creŽren waarin de jongere zich voldoende veilig en gesteund voelt om kwetsbaar te kunnen zijn? En hoe kunnen hulpverleners beroep (blijven) doen op de veerkracht en autonomie van de jongere? Maar hoe doe je dat dan concreet? En hoe betrek je de context (natuurlijke steunbronnen) van de jongere hierbij? Vaak hebben jongeren kwetsuren opgelopen in belangrijke relaties en moet er eerst ďherstelwerkĒ gedaan worden alvorens de jongere beroep durft te doen op anderen. Dit werk houdt ook in dat de hulpverlener het netwerk aanspreekt en ondersteunt om responsief te zijn op de noden van de jongere.

We zoomen in op enkele systeemtherapeutische modellen die zich enten op de hechtingstheorie en maken een veilige ruimte voor het plaatsen en verwerken van emoties binnen relaties.

Crisis als kans

We ontmoeten heel wat jongeren op een moment van crisis. We exploreren de betekenis van deze crisis voor onze cliŽnt en zijn omgeving en onderzoeken het verschil tussen een acute en een chronische crisis. Hoe gaan we om met een crisis, als cliŽnt(systeem) en als hulpverlener? We proberen te vatten waarom een crisis ook telkens een kans is.

Om een beter zicht te krijgen op de effecten van aanhoudende stress overlopen we de neurobiologische ontwikkeling en werking van de hersenen.
Wat is de specifieke kwetsbaarheid van jongeren?
We trachten te begrijpen wat zelfmoord- en zelfverwondende gedachten en gedrag als betekenis kunnen hebben tegen de achtergrond van de interacties die onze cliŽnt heeft. En hoe reageren we best wel en best niet als hulpverlener bij dergelijke signalen? Hoe kunnen we de natuurlijke omgeving informeren en/of betrekken?

Identiteitsvragen

We zoomen in op een aantal zeer hedendaagse themaís, namelijk identiteit, seksualiteit en genderdiversiteit. De rol van sociale media en andere macro-contextfactoren wordt hierbij onder de loep genomen.
Hoe kunnen we als hulpverlener mee zijn in een complex veranderend kader?
Hoe kunnen we aansluiting vinden bij een leefwereld die soms niet meer volledig de onze is?
Hoe kunnen we vermijden om oordelend te klinken?

Afronding

Als slotdag van de opleiding maken we de overgang naar de fase van jongvolwassenheid, daar waar echte differentiatie de ontwikkelingsopdracht wordt. Het past aan het einde van deze opleiding waarin we zoeken hoe we de groep en de opleiding kunnen loslaten in verbondenheid. We delen met elkaar wat we willen meenemen en willen warmhouden na de opleiding en in het werken met jongeren in de transitieleeftijd.

  Terug naar boven

 

  Terug naar boven

 

Toelatingsvoorwaarden

Voor hulpverleners die werken met jongeren in de transitieleeftijd en interesse hebben om deze doelgroep vanuit een systemisch contextgericht kader te benaderen.

Voor begeleiders in de ambulante of residentiële jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, psychiatrie en evengoed onderwijs, CLB etc. Verder zijn ook gezinscounselors, psychotherapeuten en psychiaters die vanuit hun specifiek mandaat met deze doelgroep werken, welkom.

  Terug naar boven

 

Planning  

In totaal zijn er 7 opleidingsdagen.

Ľ Start is voorzien op vrijdag 13 oktober 2023.

Werkuren: telkens van 9u30 tot 16u30

Max. 16 deelnemers

Opleidingsdagen 

 • vrijdag 13 oktober 2023
 • vrijdag 27 oktober 2023
 • dinsdag 21 november 2023
 • dinsdag 12 december 2023
 • maandag 8 januari 2024
 • donderdag 18 januari 2024
 • vrijdag 2 februari 2024

Locatie  

Alle opleidingsdagen gaan door in een locatie in Diest, op wandelafstand van het station.

  Open Google Maps

Bijdrage  

Bij inschrijving betaalt men het cursusgeld van € 945,00.
Dit bedrag wordt niet terugbetaald bij eventuele annulatie of stopzetting van de opleiding door de deelnemer.

Het cursusgeld wordt gestort op de rekening van

VZW Rapunzel
Leesthof 10, 3290 Diest
IBAN: BE52 0682 4393 3809
BIC: GKCC BE BB

Inschrijving  

 1. Gelieve het inschrijvingsformulier op de website volledig in te vullen en dit uiterlijk een maand voor de startdag.
 2. Kandidaten sturen een gemotiveerde brief en een C.V. naar Rapunzel via kandidaturen.opleiding@rapunzelvzw.be en storten het inschrijvingsbedrag met vermelding van de naam van de deelnemer en "Systemisch werken met jongeren in de transitieleeftijd".
  Indien wij vragen hebben bij uw kandidatuur zullen wij u persoonlijk contacteren en eventueel uitnodigen voor een kennismakingsgesprek.
 3. Pas daarna wordt beslist of men kan deelnemen.
  Als men niet wordt aanvaard, zal het inschrijvingsbedrag integraal terugbetaald worden.
 4. Als je aanvaard bent als deelnemer ontvang je van ons het opleidingscontract.
  Dit dien je ondertekend terug te bezorgen aan Rapunzel. Indien je werkgever mee instaat voor de financiering van je opleiding, vragen wij dat ook de werkgever het contract ondertekent.
  Na ontvangst van het ondertekende contract is je inschrijving volledig in orde en sturen wij je alle praktische informatie toe.

  Terug naar boven

Waarom kiezen voor Rapunzel?

Meer dan 15 jaar ervaring

Rapunzel staat garant voor professionele begeleiding en vorming
waarbij een stevige theoretische onderbouw en praktische toepassingen steeds hand in hand gaan.

We besteden eveneens ruime aandacht aan de persoon van de hulpverlener en de opbouw van de hulpverleningsrelatie.

Ervaren opleiders

Wij werken met zeer bekwame en ervaren opleiders bij wie vakkennis en praktijkervaring hoog in het vaandel staan.

Geliefd door cursisten

Wij ontvangen cursisten uit alle hoeken van het land en cursisten keren graag terug naar Rapunzel.


  Bekijk feedback van onze cursisten


Veel interessante informatie

Via onze Rapunzelbase stellen we heel wat informatie & literatuur ter beschikking aan onze cursisten.

Inspirerende locatie

De vormingsruimtes van Rapunzel zijn een mooie en inspirerende plek om bij te leren.

Bovendien zijn creatief en beeldend werk, metaforen en sprookjes nooit ver weg.

» Bekijk meer sfeerbeelden

Goede ligging

Rapunzel is gehuisvest in het centrum van Diest op wandelafstand van het station.

  Open Google Maps

We volgen de wetgeving op de voet

Rapunzel volgt de huidige wetgeving op de psychotherapie op de voet en we stemmen ons aanbod hierop af.

Wij ijveren bovendien voor een gelijkwaardige benadering voor iedereen die een hulpverlenend beroep uitoefent.

Erkend als dienstverlener voor de KMO portefeuille

RapunzelVZW is erkend door het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid als dienstverlener voor de KMO portefeuille en het werken met opleidingscheques.
» Kom alles te weten over de werking van KMO portefeuille.

  Terug naar boven