"Hoe de wind waait, daar heb je geen invloed op. Hoe je de zeilen zet, bepaal je wél helemaal zelf.
Een goede coach ziet wie zijn spelers zijn, en laat hen zien wie ze kunnen zijn."

Behoort het begeleiden en coachen van medewerkers/teams tot één van je kerntaken in je job, en wil je je hierin verder bekwamen?

Heb je een passie voor leren en ontwikkelen? Wil je graag als coach je mogelijkheden en vaardigheden om mensen en teams in beweging te brengen versterken?

Wil je graag je arsenaal aan coachende interventies om mensen flexibel en vlot te laten functioneren in hun job, uitbreiden?

Ben je op zoek hoe je als coach zingeving en resultaat met elkaar kan verbinden?

Via dit modulaire programma willen we jullie flexibele leertrajecten aanbieden zodat je in functie van je eigen ontwikkeling en mogelijkheden een passend leertraject comfortabel kan doorlopen.

Deze opleiding geeft me energie & durf om met mijn teamleden tot groei te komen!

Lees meer feedback van onze cursisten

Visie en opzet

Zelfsturing is zeer actueel, zeker in de snel veranderende en complexe wereld van vandaag.

Medewerkers worden echter niet zomaar van de ene dag op de andere dag zelfsturend. Als zij hierin niet goed ondersteund of gecoacht worden, dan kan er weerstand, angst, energie- en motivatieverlies ontstaan.

Coaching is niet meer weg te denken in organisaties. Het is een belangrijke hefboom om de vele en snelle veranderingen op een constructieve manier te dragen en te ondersteunen.

Coaching is immers een krachtige manier om:
 • De zelfsturing, de talenten en het werkplezier van vele medewerkers en teams te doen groeien
 • Blokkades te herkennen en aan te pakken
 • Anders te leren kijken naar situaties en de snel veranderende wereld
 • Communicatie en samenwerking te optimaliseren
 • Meer ideeën te genereren en andere aanpakken te ontwikkelen
 • Duurzame verandering en resultaten te bereiken

Wil je leren hoe je effectief en krachtig kan coachen?

Volgend modulair trainingsprogramma biedt jou de mogelijkheid om je kennis, ervaring en vaardigheden als coach systematisch uit te breiden.

Groeien als mens en als coach door samenwerking, reflectie, experimenteren en inzet staan centraal.

Lees meer feedback van onze cursisten

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die het coachen van anderen meer wil integreren in zijn manier van werken: als coach, psycholoog of psychotherapeut, zorgcoördinator, collega, hulpverlener, leidinggevende, HR medewerker...

  Voor het volgen van de vervolgmodules is enige voorkennis en praktijkervaring op vlak van coaching vereist.

Modulair programma

Via dit modulaire programma willen we jullie flexibele leertrajecten aanbieden zodat je in functie van je eigen ontwikkeling en mogelijkheden een passend leertraject comfortabel kan doorlopen.

Soorten modules

Deze opleiding bestaat uit 3 modules die je niet noodzakelijk achter elkaar dient af te werken.
De modules kunnen zowel gezamenlijk als afzonderlijk worden ingezet.

Toelatingsvoorwaarden

 • Vooropleiding:
  • min. bachelor menswetenschappen gevolgd hebben
 • Voorkennis en praktijkervaring:
  • Er is geen voorkennis vereist voor het volgen van de basismodule coaching
  • Voor het volgen van de vervolgmodules is er wel enige voorkennis en praktijkervaring op vlak van coaching vereist.
   Beschik je nog niet over deze specifieke kennis en ervaring, dan verdient het aanbeveling om eerst de basismodule 'coaching' te volgen.

Werkwijze

Tijdens deze modules wordt er op een ervaringsgerichte manier gewerkt, met veelvuldige terugkoppeling van en naar de werkcontext via casusbesprekingen, praktijkgerichte oefeningen en huiswerkopdrachten. De trainers geven voortdurend ook hier en nu feedback.

Opleiders

Locatie

Alle opleidingsdagen gaan door in een locatie in Diest, op wandelafstand van het station.

  Open Google Maps

Inschrijvingsvoorwaarden

Graag je gemotiveerde brief en een C.V. (met relevante vooropleiding en gerichte praktijkervaring op vlak van coaching) sturen naar Rapunzel via kandidaturen.opleiding@rapunzelvzw.be.

Op basis hiervan wordt je deelname bevestigd.

Certificaat

Na afronding van de basismodule ontvang je een bewijs van deelname.

Na afronding van de vervolgmodules ontvang je een certificaat als je voldoet aan de evaluatiecriteria.
Evaluatie gebeurt op basis van actieve deelname en aanwezigheid, en de schriftelijke opdrachten.

De collega's uit het team konden duidelijk het verschil zien als ik de dag na de opleiding op het werk kwam!

Lees meer feedback van onze cursisten

Modules

 

Basismodule: Professionele coaching

Deze module voorziet 5 trainingsdagen en 1 evaluatiedag.

  Deze basismodule start op dinsdag 12 oktober 2021.

  750,00 euro

Tijdens deze basismodule maak je op een ervaringsgerichte manier kennis met de essentie en de kracht van coachen.

 • Je maakt kennis met de grondbeginselen van coachen.
  Het fundamenteel geloof in de kracht en het zelfoplossend vermogen van de coachee.
 • Je staat stil bij de rol en positie van coach naar de coachee in de organisatiecontext.
  Je ontdekt hoe je als coach vertrouwen en gelijkwaardigheid creëert en hoe je als coach mensen kan aanspreken op hun talenten, hen versterkt in het stellen van eigen doelen, hun zelfinzicht stimuleert en met hen kan zoeken naar professionele ontwikkelkansen vanuit een toekomstgerichte/ oplossingsgerichte houding.
 • Je leert hoe je concreet een coaching traject opzet, waarin de coachee eigenaar blijft van het eigen leer- en ontwikkelproces, en dit steeds in afstemming met de organisatiedoelen.
 • Er worden ook enkele belangrijke referentiekaders rond leren en ontwikkelen aangereikt waarmee je concreet aan de slag gaat via praktijkoefeningen.
 • Je leert en oefent belangrijke coachende vaardigheden, nodig om een goed coaching traject op te zetten.
 • Via zelfreflectie en het geven van feedback naar elkaar wordt ook stilgestaan bij je eigen sterktes en ontwikkeldoelen als coach.
Opleidingsdagen (telkens van 9u30 tot 16u30)
 • dinsdag 12 oktober 2021
 • donderdag 28 oktober 2021
 • dinsdag 16 november 2021
 • dinsdag 30 november 2021
 • donderdag 9 december 2021
 • dinsdag 11 januari 2022

 

Vervolgmodule: Verdieping individueel coachen

Deze vervolgmodule bestaat uit 4 trainingsdagen.

  Deze vervolgmodule start op dinsdag 2 februari 2021.

  500,00 euro

Tijdens deze vervolgmodule leer je in de 'diepte' te coachen. Je leert als coach complexe en diepgaande veranderingen bij de coachee bewerkstelligen.

In deze module bouwen we verder op de kennis, vaardigheden en de persoon van jou als professionele coach:
 • Je staat stil bij je eigen leertraject als coach:
  • je ontwikkelt je eigen visie en stijl van coachen;
  • je ontdekt wat je sterktes zijn en hoe je deze optimaal kan inzetten;
  • je krijgt ook beter zicht op wat je valkuilen/blinde vlekken zijn en hoe je hiermee concreet aan de slag kan gaan.
 • Je oefent verder op een verdiepende manier met de coachende vaardigheden, ook in een langer lopend coaching traject. Een goede coach beheerst ook in hoge mate belangrijke facetten van communicatie. Daarom wordt er ook uitgebreider stilgestaan bij communicatie vanuit het model van geweldloze communicatie van Roosenberg.
 • Je leert enkele tools en interventiemethodieken hanteren om in de diepte te gaan coachen.
 • Je krijgt een aantal handvaten mee om om te gaan met weerstand en lastige/complexe situaties in coaching gesprekken.
  Er wordt hiermee concreet geoefend a.h.v. eigen casussen.
Opleidingsdagen (telkens van 9u30 tot 16u30)
 • dinsdag 2 februari 2021   Ik als coach: visie en sterktes en valkuilen als coach - geweldloze communicatie
 • dinsdag 23 februari 2021   Interventiemethodieken
 • dinsdag 9 maart 2021   Interventiemethodieken
 • dinsdag 23 maart 2021   Interventiemethodieken en integratie - POP

 

Vervolgmodule: Teamcoaching

Deze vervolgmodule bestaat uit 5 trainingsdagen.

  Deze vervolgmodule start op dinsdag 20 april 2021.

  600,00 euro

Tijdens deze vervolgmodule leer je hoe je als teamcoach meedanst op de energie van een team. Je leert hoe je bouwt aan een bevlogen team dat het beste uit zichzelf kan halen in deze tijden van verandering.

Een team valt of staat door de aard van samenwerking in dat team.
In deze VUCA wereld (Volatile, Uncertain, Complex en Ambigue) komt dergelijke samenwerking vaak onder druk te staan.
Team coaching kan hierin een uitkomst bieden.

Tijdens deze module wordt er gewerkt aan:
 • Het versterken van je inzichten in teamfunctioneren: er worden kaders aangereikt i.v.m. teamontwikkeling en teameffectiviteit. Je krijgt ook meer zicht op dynamieken in de onderstroom van teams en de invloed hiervan op het leer- en prestatievermogen van teams.
 • Het inoefenen van enkele interventiemethodieken op teamniveau: om meer eigenaarschap in je team te krijgen, en om aan de slag te gaan met de onderstroom in teams.
 • Het bevorderen van zelfreflectie: over eigen kwaliteiten en grenzen als teamcoach.
Opleidingsdagen (telkens van 9u30 tot 16u30)
 • dinsdag 20 april 2021   Teamdynamieken
 • dinsdag 4 mei 2021   Teamdynamieken
 • dinsdag 18 mei 2021   Team interventie methodieken
 • donderdag 10 juni 2021   Team interventie methodieken
 • donderdag 24 juni 2021   Ik als teamcoach: sterktes en valkuilen - POP

  Feedback van onze cursisten

Wat vinden de cursisten zelf van de opleiding Coaching?

 

Ik was op zoek naar handvaten, tips and tricks, kaders om mijn werk als werkbegeleider nog beter te doen, om mezelf beter te leren kennen als 'coach' en als mens.
Awel, dat alles zit zeker in het pakketje dat Rapunzel aanbiedt met deze opleiding.
Meer nog, ik verzeker je dat je je na deze opleiding krachtiger zult voelen, zelfzekerder, moediger. Je gaat meer kleur hebben als coach en ook als mens eigenlijk.

In deze opleiding heb ik in een veilig klimaat methodieken en technieken aangeleerd waardoor ik veel bewuster handel op de werkvloer.
Daarnaast heb ik mezelf als coach, maar ook als mens stukken beter leren kennen. De groep en de lesgevers waren een spiegel en gaven me goesting om nieuwe dingen te proberen.
Er was voldoende ruimte voor ieders leerproces waardoor ik echt een transfer van het geleerde heb kunnen maken naar mijn werkplek.
Deze opleiding is een aanrader voor elke coach!

De collega's uit het team konden duidelijk het verschil zien als ik de dag na de opleiding op het werk kwam!

Deze opleiding geeft me energie & durf om met mijn teamleden tot groei te komen!

De groep waarvan ik deel uit mocht maken, maakte de opleiding voor mij AF. Op zeer korte tijd leer je elkaar heel goed kennen: door de 'rondjes' voor iedere opleidingsdag, door de smalltalk in de keuken en tijdens lunchpauzes, door de rollenspelen, door de confronterende en kwetsbare oefeningen en verhalen...iedereens masker valt op een bepaald moment wel deels af en weet je wat? Kleur bekennen en krijgen in een groep als deze, heeft me deugd gedaan, deed me gloeien en groeien. Meestal ging ik na zo'n opleidingsdag met een energiek en een positief gevoel naar huis.
Dus niet twijfelen om je in te schrijven, gewoon doen, NU ;-)!

Groeien als mens en als coach door samenwerking, reflectie, experimenteren en inzet staan centraal.

Na elke opleidingsdag kwam ik gemotiveerd en stralend op mijn werk.

De opleiding helpt je meer stil te staan bij jezelf. Emoties tonen mag!

  Terug naar boven

Waarom kiezen voor Rapunzel?

Meer dan 15 jaar ervaring

Rapunzel staat garant voor professionele begeleiding en vorming
waarbij een stevige theoretische onderbouw en praktische toepassingen steeds hand in hand gaan.

We besteden eveneens ruime aandacht aan de persoon van de hulpverlener en de opbouw van de hulpverleningsrelatie.

Ervaren opleiders

Wij werken met zeer bekwame en ervaren opleiders bij wie vakkennis en praktijkervaring hoog in het vaandel staan.

Geliefd door cursisten

Wij ontvangen cursisten uit alle hoeken van het land en cursisten keren graag terug naar Rapunzel.


  Bekijk feedback van onze cursisten


Veel interessante informatie

Via onze Rapunzelbase stellen we heel wat informatie & literatuur ter beschikking aan onze cursisten.

Inspirerende locatie

De vormingsruimtes van Rapunzel zijn een mooie en inspirerende plek om bij te leren.

Bovendien zijn creatief en beeldend werk, metaforen en sprookjes nooit ver weg.

» Bekijk meer sfeerbeelden

Goede ligging

Rapunzel is gehuisvest in het centrum van Diest op wandelafstand van het station.

  Open Google Maps

We volgen de wetgeving op de voet

Rapunzel volgt de huidige wetgeving op de psychotherapie op de voet en we stemmen ons aanbod hierop af.

Wij ijveren bovendien voor een gelijkwaardige benadering voor iedereen die een hulpverlenend beroep uitoefent.

Erkend als dienstverlener voor de KMO portefeuille

RapunzelVZW is erkend door het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid als dienstverlener voor de KMO portefeuille en het werken met opleidingscheques.
» Kom alles te weten over de werking van KMO portefeuille.

  Terug naar boven