"Hoe de wind waait, daar heb je geen invloed op. Hoe je de zeilen zet, bepaal je wél helemaal zelf.
Een goede coach ziet wie zijn spelers zijn, en laat hen zien wie ze kunnen zijn."

Behoort het begeleiden en coachen van medewerkers/teams tot één van je kerntaken in je job, en wil je je hierin verder bekwamen?

Heb je een passie voor leren en ontwikkelen? Wil je graag als coach je mogelijkheden en vaardigheden om mensen en teams in beweging te brengen versterken?

Wil je graag je arsenaal aan coachende interventies om mensen flexibel en vlot te laten functioneren in hun job, uitbreiden?

Ben je op zoek hoe je als coach zingeving en resultaat met elkaar kan verbinden?

Via dit modulaire programma willen we jullie flexibele leertrajecten aanbieden zodat je in functie van je eigen ontwikkeling en mogelijkheden een passend leertraject comfortabel kan doorlopen.

Deze opleiding geeft me energie & durf om met mijn teamleden tot groei te komen!

Lees meer feedback van onze cursisten

 

Visie en opzet

Zelfsturing is zeer actueel, zeker in de snel veranderende en complexe wereld van vandaag.

Medewerkers worden echter niet zomaar van de ene dag op de andere dag zelfsturend. Als zij hierin niet goed ondersteund of gecoacht worden, dan kan er weerstand, angst, energie- en motivatieverlies ontstaan.

Coaching is niet meer weg te denken in organisaties. Het is een belangrijke hefboom om de vele en snelle veranderingen op een constructieve manier te dragen en te ondersteunen.

Coaching is immers een krachtige manier om:
 • De zelfsturing, de talenten en het werkplezier van vele medewerkers en teams te doen groeien
 • Blokkades te herkennen en aan te pakken
 • Anders te leren kijken naar situaties en de snel veranderende wereld
 • Communicatie en samenwerking te optimaliseren
 • Meer ideeën te genereren en andere aanpakken te ontwikkelen
 • Duurzame verandering en resultaten te bereiken

Wil je leren hoe je effectief en krachtig kan coachen?

Volgend modulair trainingsprogramma biedt jou de mogelijkheid om je kennis, ervaring en vaardigheden als coach systematisch uit te breiden.

Groeien als mens en als coach door samenwerking, reflectie, experimenteren en inzet staan centraal.

Lees meer feedback van onze cursisten

  Terug naar boven

 

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die het coachen van anderen meer wil integreren in zijn manier van werken: als coach, psycholoog of psychotherapeut, zorgcoördinator, collega, hulpverlener, leidinggevende, HR medewerker...

  Voor het volgen van de vervolgmodules is enige voorkennis en praktijkervaring op vlak van coaching vereist.

 

Praktische informatie

Via dit modulaire programma willen we jullie flexibele leertrajecten aanbieden zodat je in functie van je eigen ontwikkeling en mogelijkheden een passend leertraject comfortabel kan doorlopen.

Soorten modules

Deze opleiding bestaat uit 2 modules: een basismodule rond (individuele) coaching en een specialisatiemodule teamcoaching.

Beide modules kan je flexibel doorlopen in functie van je eigen ontwikkelingsnoden.

Toelatingsvoorwaarden

 • Vooropleiding:
  • min. bachelor menswetenschappen gevolgd hebben
 • Voorkennis en praktijkervaring:
  • Er is geen voorkennis vereist voor het volgen van de basismodule coaching
  • Voor het volgen van de vervolgmodules is er wel enige voorkennis en praktijkervaring op vlak van coaching vereist.
   Beschik je nog niet over deze specifieke kennis en ervaring, dan verdient het aanbeveling om eerst de basismodule 'coaching' te volgen.

Werkwijze

Tijdens deze modules wordt er op een ervaringsgerichte manier gewerkt, met veelvuldige terugkoppeling van en naar de werkcontext via casusbesprekingen, praktijkgerichte oefeningen en huiswerkopdrachten. De trainers geven voortdurend ook hier en nu feedback.

Opleiders

Locatie

Alle opleidingsdagen gaan door in een locatie in Diest, op wandelafstand van het station.

  Open Google Maps

Inschrijvingsvoorwaarden

Graag je gemotiveerde brief en een C.V. (met relevante vooropleiding en gerichte praktijkervaring op vlak van coaching) sturen naar Rapunzel via kandidaturen.opleiding@rapunzelvzw.be.

Op basis hiervan wordt je deelname bevestigd.

Getuigschrift

Bij het succesvol afronden van een module ontvang je telkens een getuigschrift.

De evaluatie gebeurt op basis van actieve deelname, aanwezigheid en de schriftelijke opdrachten.

De collega's uit het team konden duidelijk het verschil zien als ik de dag na de opleiding op het werk kwam!

Lees meer feedback van onze cursisten

  Terug naar boven

 

Modules

Basismodule: Professionele coaching

Deze module voorziet 7 trainingsdagen en 1 evaluatiedag.

  Deze basismodule start op maandag 5 februari 2024.

  1 240,00 euro

Tijdens deze basismodule maak je op een ervaringsgerichte manier kennis met de essentie en de kracht van coachen.

 • Je maakt kennis met de grondbeginselen van systemisch en oplossingsgericht coachen: Het fundamenteel geloof in de kracht en het zelfoplossend vermogen van elk individu.
  We kijken hierbij naar het individu in constante wisselwerking met het systeem/organisatie (met eigen doelen, waarden, dynamieken).
 • Je staat stil bij de rol en positie van coach naar de coachee in de organisatiecontext.
  Je ontdekt hoe je als coach vertrouwen en gelijkwaardigheid creëert en hoe je als coach mensen kan aanspreken op hun talenten, hen versterkt in het stellen van eigen doelen, hun zelfinzicht stimuleert en met hen kan zoeken naar professionele ontwikkelkansen vanuit een toekomstgerichte/ oplossingsgerichte houding. We hanteren hierbij ook een holistische/systemische aanpak binnen de individuele coaching.
 • Je leert hoe je concreet een coaching traject opzet, waarin de coachee eigenaar blijft van het eigen leer- en ontwikkelproces, en dit steeds in afstemming met de organisatiedoelen van de werkcontext.
 • Er worden ook enkele belangrijke referentiekaders rond leren en ontwikkelen aangereikt waarmee je concreet aan de slag gaat via praktijkoefeningen.
 • Je leert en oefent belangrijke coachende vaardigheden, nodig om een goed coaching traject op te zetten.
 • Je oefent verder op een verdiepende manier met de coachende vaardigheden in een langer lopend coaching traject. Een goede coach beheerst ook in hoge mate belangrijke facetten van communicatie. Je maakt kennis met het model van verbindende communicatie van Roosenberg. Je gaat hiermee concreet aan de slag via oefeningen en rollenspel.
 • Er worden specifieke tools en interventiemethodieken in een individueel coachingtraject aangereikt en geoefend.
 • Je krijgt een aantal handvaten mee om om te gaan met weerstand en lastige/complexe situaties in coaching gesprekken.
  Er wordt hiermee concreet geoefend a.d.h.v. eigen casussen.
 • Via zelfreflectie en het geven van feedback naar elkaar wordt ook stilgestaan bij je eigen sterktes en ontwikkeldoelen als coach. Je wordt uitgedaagd om te werken aan je eigen patronen en blokkades of blinde vlekken. Hierbij wordt tevens aandacht gegeven aan de eigen authentieke stijl van de coach.
Opleidingsdagen (telkens van 9u30 tot 16u30)
 • maandag 5 februari 2024
 • maandag 19 februari 2024
 • maandag 4 maart 2024
 • maandag 18 maart 2024
 • maandag 15 april 2024
 • maandag 29 april 2024
 • maandag 13 mei 2024
 • maandag 3 juni 2024

 

Vervolgmodule: Teamcoaching

Deze vervolgmodule bestaat uit 5 trainingsdagen.

  Deze vervolgmodule start op dinsdag 26 september 2023.

  725,00 euro

Tijdens deze vervolgmodule leer je hoe je als teamcoach meedanst op de energie van een team. Je leert hoe je bouwt aan een bevlogen team dat het beste uit zichzelf kan halen in deze tijden van verandering.

Wanneer je als coach, leidinggevende of HR professional gevraagd wordt een team te begeleiden, heb je bijkomende inzichten en vaardigheden nodig. Een team is namelijk meer dan de samenstelling van de individuele leden.

Hoe creëer je een veilige én levendige context waarbij de dynamiek van het team optimale kansen geeft aan de samenwerking en aan de krachten van de teamleden?

Naast de coachende vaardigheden op individueel niveau, zal je als teamcoach eveneens dienen tussen te komen op interrelationeel én op groepsniveau.

Tijdens deze specialisatiemodule leer je als teamcoach::
 • Meer inzicht te krijgen in teamfunctioneren: er worden kaders aangereikt i.v.m. teamontwikkeling en teameffectiviteit. Je leert te kijken vanuit een groepsdynamische bril. Je krijgt ook meer zicht op (stagnerende) dynamieken in de onderstroom van teams, en de invloed hiervan op het leer- en prestatievermogen van teams.
 • Groeibevorderende interventiemethodieken op teamniveau hanteren: om zo meer eigenaarschap in je team te krijgen, en om aan de slag te gaan met de onderstroom in teams en je team te laten groeien in de gewenste richting.
 • Jezelf beter kennen als teamcoach: door te reflecteren over eigen kwaliteiten en grenzen als teamcoach. Je eigen ontwikkeling als teamcoach staat in deze opleiding centraal.
Opleidingsdagen (telkens van 9u30 tot 16u30)
 • dinsdag 26 september 2023  
 • maandag 16 oktober 2023  
 • dinsdag 7 november 2023  
 • dinsdag 21 november 2023  
 • dinsdag 5 december 2023  

  Terug naar boven