Deze opleiding is bedoeld voor mensen die binnen de hulpverlening een leidinggevende functie vervullen als teambegeleider, -verantwoordelijke, -coŲrdinator, dienst- en afdelingshoofden,... voor hen die meestal betrokken zijn bij de concrete hulpverlening en tezelfdertijd de verbinding verzorgen met de directie en de grotere organisatie.

Deze opleiding omvat 12 dagen verspreid over een jaar.

† De opleiding zit in een nieuw kleedje, met een andere opbouw en nieuwe accenten. †

We blijven trouw aan onze kernprincipes: authentiek leiderschap, stilstaan bij jezelf als persoon in je leiderschap, opbouwen van leiderschapsvaardigheden die medewerkers mee verantwoordelijk maken...

We versterken vanuit nieuwe en andere inzichten uit het organisatie-denken.
Hierin staan (snelle) verandering en wendbaar kunnen reageren op veranderingen op de voorgrond, zoals we allen mochten ervaren bij de uitbraak van de corona-crisis. Het kernproces, namelijk een goede hulp-en zorgverlening opbouwen, staat hierbij centraal.
Zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid van medewerkers, teams, ... zijn belangrijk om hierin mee te nemen.

In onze jaaropleiding zoeken we hoe je je hier als leidinggevende toe verhoudt en hoe je hier structuur rond bouwt.

Meer lezen?
Wolven in schapenvacht. Over de complexiteit van de samenwerking binnen de hulpverlening. Psyche, 27.4

Leiding geven en samen werken in de hulpverlening - Auteur: Mark Manders

Inspirerende opleiding! Door zelf te oefenen, voelen hoe je met creatieve technieken dichterbij je cliŽnt kan komen. Een heel leerrijke ervaring waardoor ik het gevoel heb dat ik met een rugzak vol ideeŽn weer verder aan de slag kan met verschillende soorten cliŽnten. Top!

Cursist

  Lees meer feedback van onze cursisten

  Start is voorzien op vrijdag 17 november 2023.

 

1. † Visie en opzet

In de complexe en snel veranderende wereld, die ook de hulp- en zorgverlening voortdurend in beweging en verandering zet, hebben we leiderschap hard nodig.

Teambegeleiders, coŲrdinatoren, hoofdbegeleiders en diensthoofden vormen een belangrijke tussenschakel binnen een hulpverleningsorganisatie. Ze worden geconfronteerd met het complexe samenspel tussen cliŽnten, hulpverleners, het team en de grotere organisatie, ...
De tegenstrijdige verwachtingen van de hoofdrolspelers en spanningsvelden die hierin ontstaan, maakt de positie van de leidinggevende vaak moeilijk en kwetsbaar.

Om dit complexe samenspel te kunnen hanteren en begeleiden, is het nodig om een duidelijke leiderspositie op te nemen, complementair aan een coachende en ondersteunende rol.
Leiding geven vraagt specifieke kaders, vaardigheden, invalshoeken.

De opleiding wil mee zoeken naar antwoorden en handvaten aanreiken in het omgaan met leiderschap, zelfverantwoordelijkheid, sturing, ondersteunen,...
Het (h)erkennen, voorkomen en verhelpen van verstarde samenwerkingspatronen krijgt volle aandacht.

Naast enkele theoretische kaders en het oefenen van vaardigheden, willen we dit hand in hand laten gaan met vooral ervaringsgericht werken. Dit betekent dat we vertrekken vanuit eigen ervaringen, dat we het persoonlijk proces van de leidinggevende voorop stellen en voldoende reflectiemogelijkheden bieden om dit proces te bevorderen.
Dit houdt tevens het respect in voor de eigenheid van elke deelnemer.

2. † Grondplan

2.1 † Focus op de complexe wereld en de betekenis van leiderschap

In het eerste deel van de opleiding zoomen we in op de betekenis van leiderschap in de complexe wereld. In de hulp- en zorgverlening volgen veranderingsbewegingen mekaar steeds sneller op. Dit vraagt om andere organisatievormen en samenwerkingsvormen dan tot nu toe.

We onderzoeken wat in deze context het 'eigene' van een leidinggevende is:
 • Wat betekent wendbaar en flexibel leiderschap?
 • Hoe kan een leidinggevende bijdragen tot zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid van zijn team, van zijn medewerkers?
 • Waar dient een leidinggevende rekening mee te houden in het aangaan van dit proces naar zijn team, naar zijn medewerkers?

We staan stil bij hoe leidinggeven en coaching zich tot elkaar verhouden en wat dit concreet betekent voor de eigen rol die opgenomen wordt in de organisatie en naar het team.

2.2 † Leiderschap en mijn team

De invulling van dit leidinggeven naar het eigen team, kan maar als je rekening houdt met hoe je team ontwikkelt.
Het team is hierin een dynamisch systeem met eigen patronen en evoluties.

Resulteert deze teamontwikkeling in een blijvend creatief proces dan wel in gestagneerde patronen? Dit zal afhangen van een aantal zowel taakgerichte als relatiegerichte elementen.
Bv. hoe wordt omgegaan met de visie, hoe gebeurt de onderlinge communicatie, de controle, hoe worden beslissingen genomen...
De leidinggevende zal hierin een belangrijke rol spelen.

Als we met ons team naar meer zelfsturing willen, om sneller en flexibel te kunnen inspelen op de cliŽntvragen die er zijn, wat betekent dat dan naar hoe we ons team organiseren.
We staan stil bij de 'rollen' in een team, de wijze van besluitvorming in een team, overlegmomenten, het omgaan met conflicten en weerstand hierin.

2.3 † Persoonlijke reflecties op leiderschap

De betekenis van het huidig functioneren als leidinggevende gaat terug op ervaringen en percepties rond leiderschap die we opdeden in verschillende contexten. Onze eerste ervaringen met hiŽrarchie, positionering, gezag en autoriteit, rolinvulling etc. doen we op als kind in ons gezin van oorsprong. Familiewaarden, regels en normen in onze directe omgeving, sociaal- culturele beelden over man- zijn of vrouw- zijn en leiderschap ...geven vorm aan onze invulling en beleving van al dan niet toegekend leiderschap.

Hier enig besef van ontwikkelen brengt je als leidinggevende dichter bij je kwaliteiten, kwetsbaarheden en uitdagingen. Je evolueert naar meer authentiek leiderschap, naar een leiderschap dat aansluit bij wie je bent en niet bij wie je zou moeten zijn.

2.4 † Ontwikkelen van vaardigheden

Vanuit het zicht op je persoonlijke dynamiek, op je manier van in de wereld staan, op je kwaliteiten en kwetsbaarheden, krijgt de taak weer volle aandacht.
Welke vaardigheden heb ik verder te ontwikkelen?
Hoe creŽer ik samen met mijn medewerkers een gezonde en voedzame leeromgeving?
Aansturen en coachen van medewerkers, bevorderen van zelfsturing en innovatie, omgaan met weerstand, zijn belangrijke topics. Om dit te kunnen realiseren, moeten zowel 'soft' als 'hard' skills ingezet kunnen worden. Naast vaardigheden als exploreren, focussen op krachten en talenten... oefenen we met sturen, confronteren, afgrenzen, normeren, meervoudige boodschappen,....

2.5 † Supervisie en evaluatie

Voor de evaluatiedag, worden nog twee supervisie- en integratiedagen voorzien waarop elke deelnemer met een situatie uit de eigen werkcontext aan de slag gaat.

  Terug naar boven

 

  Terug naar boven

 

Toelatingsvoorwaarden

Voor mensen die werkzaam zijn als teambegeleider, -verantwoordelijke of gelijkaardige functies.
Ook mensen die aangezocht zijn om dergelijke functie in de nabije toekomst op te nemen.

Bij voorkeur minimum A1 diploma menswetenschappen.

 

Planning  

In totaal zijn er 12 opleidingsdagen.

Ľ Start is voorzien op vrijdag 17 november 2023.

Werkuren: telkens van 9u30 tot 16u30

Max. 16 deelnemers

Opleidingsdagen 

 • vrijdag 17 november 2023
 • vrijdag 1 december 2023
 • vrijdag 15 december 2023
 • vrijdag 19 januari 2024
 • vrijdag 2 februari 2024
 • vrijdag 23 februari 2024
 • vrijdag 8 maart 2024
 • vrijdag 22 maart 2024
 • vrijdag 19 april 2024
 • vrijdag 17 mei 2024
 • vrijdag 31 mei 2024
 • vrijdag 14 juni 2024

Locatie  

Alle opleidingsdagen gaan door in een locatie in Diest, op wandelafstand van het station.

  Open Google Maps

Bijdrage  

Bij inschrijving betaalt men een inschrijvingskost van € 200,00. Dit bedrag wordt niet terugbetaald bij eventuele annulatie of stopzetting van de opleiding door de deelnemer en kan niet ingebracht worden in de KMO-portefeuille.
Verder bedraagt de bijdrage € 1 740,00, eenmalig te betalen na de start van de opleiding.
Totale kostprijs is dus € 1940.

Het inschrijvingsbedrag wordt gestort op de rekening van

VZW Rapunzel
Leesthof 10, 3290 Diest
IBAN: BE52 0682 4393 3809
BIC: GKCC BE BB

Inschrijving  

 1. Gelieve het inschrijvingsformulier op de website volledig in te vullen.
 2. Kandidaten sturen een gemotiveerde brief en een C.V. naar Rapunzel via kandidaturen.opleiding@rapunzelvzw.be en storten het inschrijvingsbedrag met vermelding van de naam van de deelnemer en "Jaaropleiding Leinding geven".
  Indien wij vragen hebben bij uw kandidatuur zullen wij u persoonlijk contacteren en eventueel uitnodigen voor een kennismakingsgesprek.
 3. Pas daarna wordt beslist of men kan deelnemen.
  Als men niet wordt aanvaard, zal het inschrijvingsbedrag integraal terugbetaald worden.
 4. Als je aanvaard bent als deelnemer ontvang je van ons het opleidingscontract.
  Dit dien je ondertekend terug te bezorgen aan Rapunzel. Indien je werkgever mee instaat voor de financiering van je opleiding, vragen wij dat ook de werkgever het contract ondertekent.
  Na ontvangst van het ondertekende contract is je inschrijving volledig in orde en sturen wij je alle praktische informatie toe.

  Terug naar boven

Waarom kiezen voor Rapunzel?

Meer dan 15 jaar ervaring

Rapunzel staat garant voor professionele begeleiding en vorming
waarbij een stevige theoretische onderbouw en praktische toepassingen steeds hand in hand gaan.

We besteden eveneens ruime aandacht aan de persoon van de hulpverlener en de opbouw van de hulpverleningsrelatie.

Ervaren opleiders

Wij werken met zeer bekwame en ervaren opleiders bij wie vakkennis en praktijkervaring hoog in het vaandel staan.

Geliefd door cursisten

Wij ontvangen cursisten uit alle hoeken van het land en cursisten keren graag terug naar Rapunzel.


  Bekijk feedback van onze cursisten


Veel interessante informatie

Via onze Rapunzelbase stellen we heel wat informatie & literatuur ter beschikking aan onze cursisten.

Inspirerende locatie

De vormingsruimtes van Rapunzel zijn een mooie en inspirerende plek om bij te leren.

Bovendien zijn creatief en beeldend werk, metaforen en sprookjes nooit ver weg.

» Bekijk meer sfeerbeelden

Goede ligging

Rapunzel is gehuisvest in het centrum van Diest op wandelafstand van het station.

  Open Google Maps

We volgen de wetgeving op de voet

Rapunzel volgt de huidige wetgeving op de psychotherapie op de voet en we stemmen ons aanbod hierop af.

Wij ijveren bovendien voor een gelijkwaardige benadering voor iedereen die een hulpverlenend beroep uitoefent.

Erkend als dienstverlener voor de KMO portefeuille

RapunzelVZW is erkend door het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid als dienstverlener voor de KMO portefeuille en het werken met opleidingscheques.
» Kom alles te weten over de werking van KMO portefeuille.

  Terug naar boven

  Feedback van onze cursisten

Wat vinden de cursisten zelf van de opleiding Leiding geven?

 

R uimte tot reflectie
A cceptatie van het hier en nu, van mezelf
P roberen: in oefeningen en dialoog leren van elkaar.
U itdragen: het belang van je voorbeeldfunctie als leiding gevende en dat vanuit authenticiteit
N oden: dat je als leiding gevende ook noden hebt en deze mag benoemen
ZELf blijven: jezelf blijven in je kracht gaan staan en dit ook doen vanuit je kwetsbaarheden

Hanne, zorgmanager

Als startende leidinggevende is de opleiding voor mezelf vanaf de eerste dag een houvast geweest.
In een veilig klimaat krijg je methodieken en technieken aangeleerd waardoor je veel bewuster in het werkveld staat.
Zowel op professioneel als op persoonlijk vlak maak je een enorme groei.
Een aanrader voor iedere leidinggevende!

Goelle, Groepschef

In een veilige omgeving, gekaderd door theoretische inzichten en onder begeleiding van deskundige en betrokken trainers kunnen oefenen, mislukken, terug rechtstaan en groeien. En zo gaandeweg komen tot meer bewustzijn, meer nuancering en meer inzicht in de manier waarop ik leiding kan, mag en wil geven.

Els, diensthoofd OCMW

Experimenteren in de Rapunzel-speeltuin was voor mij, als ouwe rot, een leuke ervaring.

Eddy Daems, teamleider - mobiel team Reling

Iedere leidinggevende zou deze cursus moeten volgen. Ik leerde o.a. dat de verschillende leiderschapsstijlen elk hun eigen krachten hebben, er is niet één ideale stijl. Er zijn verschillende lesgevers die zelf ook hun eigen stijl hebben maar samen goed nagedacht hebben over de inhoud en opbouw van de reeks. De balans tussen theorie/tips, interactie en casusbesprekingen is in evenwicht.

Pleegzorg

De grote troef vind ik dat het zo praktijkgericht is dat ik niet goed weet of ik de dingen nu in de opleiding heb geleerd,of dat ik ze al doende in de praktijk heb geleerd. Beide aspecten zijn zo verweven geworden dat er voor mij echt sprake is van transfer of integratie van het geleerde.

Elke opleidingsdag biedt nieuwe inzichten over mijzelf als leidinggevende, als coach, als mens. Het werken en oefenen in kleine groepjes is veilig, zinvol en leerrijk. Het bewust tijd nemen om stil te staan bij de verschillende aspecten van mijn job maakt dat ik terug meer goesting heb in mijn werk. Het biedt mij nieuwe uitdagingen.

Deze cursus geeft je de kans af en toe stil te staan bij de drukte van alledag als leidinggevende en dan ook na te denken over je positie, je wensen, je vragen... samen met mensen die in hetzelfde schuitje zitten en maar een half woord nodig hebben om te weten waarover je aan het praten. Het blijft niet bij denken alleen, er wordt ook praktisch ingeoefend. Het is een grote tijdsinvestering, maar ik ervaar dat je er instapt met vragen maar dat je ook regelmatig duidelijke antwoorden krijgt waarmee je aan de slag kan.

Teamverantwoordelijke CAW

Ik ervaar het als heel zinvol dat de opleiding door verschillende opleiders met verschillende achtergronden en kennis gegeven wordt. Dit geeft een fijne en verrassende dynamiek. Ik ervaar de opleiders als heel competent en het feit dat ze reeds veel ervaring hebben is zeker een meerwaarde.

Hoofdbegeleider VAPH

Van rups naar vlinder

Dette, teamleider - mobiel crisisteam Reling

Theoretische kaders gecombineerd met uitgedaagd worden in persoonlijke groei. (en het voor mij nog wat langer mogen duren om het meer body te geven) Grote meerwaarde.

Els Swolfs, VK Turnhout

Persoonlijke groei en me-time. Top!

Koen Albregts, CAW/JAC/Overkop

Jezelf mogen zijn als leidinggevende

Mark, Tehuis Carolus

Inzichten rond coachend leiderschaps opdoen in een veilige groep. Proeven, experimenteren en struikelen.

Christel, Pleegzorg

Theoretische kaders en een persoonlijk groeiproces zorgen ervoor dat ik doelbewuster/gerichter aan de slag ga.

Nele Lekens, coördinator De Waai Eeklo

In een veilige leuke groep via aangereikte handvaten en gepaste ondersteuning groeien in je leidinggeven.

Raf - Pleegzorg Limburg
2021-2022

  Terug naar boven