Voldoet aan de criteria van BVRGS voor erkende vervolgsupervisie voor Systemische counselors

Rapunzel biedt 25 uur groepssupervisie aan voor systemische counselors.

Deze jaarmodule supervisie is bedoeld voor hulpverleners die professioneel als individuele, gezins- of contextbegeleider werkzaam zijn en die reeds een tweejarige counselingopleiding of een vierjarige therapie-opleiding hebben gevolgd.

Door het volgen van deze module kun je o.a. tegemoetkomen aan de voorwaarden om je als systemische counselor aan te sluiten bij de BVRGS.

 • Via casusbesprekingen komen verschillende systemische thema's, methodieken en visies aan bod.
 • We concretiseren hoe diverse hulpvragen systemisch en contextgericht kunnen benaderd worden, hoe je een goed werkkader uitbouwt.
 • A.h.v. de gerichte supervisievragen van de verschillende deelnemers staan we stil bij belangrijke thema's uit de counselingpraktijk: o.a. omgaan met echtscheiding, geweld en trauma...
 • We experimenteren met allerlei creatieve werkvormen zoals sculpting, tekeningen, duplosculpturen, verhalen, rollenspel, reflecting team, etc.
 • Ook focussen we op de opbouw van de hulpverleningsrelatie en het verder groeien als professioneel persoon.

  Start is voorzien op donderdag 29 februari 2024.


De supervisie gaat door in een groep van
min. 8 en max. 12 deelnemers.

Groepssupervisie voor gezinscounselors

Planning  

In totaal zijn er 4 opleidingsdagen.

De trainingsdagen gaan steeds door op werkdagen.

Ľ Start is voorzien op donderdag 29 februari 2024.

Werkuren: telkens van 9u30 tot 16u45

Max. 12 deelnemers

Opleidingsdagen 

 • donderdag 29 februari 2024
 • dinsdag 19 maart 2024
 • donderdag 25 april 2024
 • dinsdag 28 mei 2024

Locatie  

Alle opleidingsdagen gaan door in een locatie in Diest, op wandelafstand van het station.

  Open Google Maps

Bijdrage  

Bij inschrijving betaalt men het cursusgeld van € 580,00.
Dit bedrag wordt niet terugbetaald bij eventuele annulatie of stopzetting van de opleiding door de deelnemer.

Het cursusgeld wordt gestort op de rekening van

VZW Rapunzel
Leesthof 10, 3290 Diest
IBAN: BE52 0682 4393 3809
BIC: GKCC BE BB

Deze opleiding komt niet in aanmerking voor educatief verlof omdat ze niet het minimum vereiste aantal uren telt.

Inschrijving  

 1. De inschrijving gebeurt bij voorkeur een maand voor de startdatum. Kandidaten die zich dan aangemeld hebben krijgen voorrang.
 2. Gelieve het inschrijvingsformulier op de website volledig in te vullen.
 3. Kandidaten sturen een gemotiveerde brief en een C.V. naar Rapunzel via kandidaturen.opleiding@rapunzelvzw.be en storten het cursusgeld met vermelding van de naam van de deelnemer en "Groepssupervisie systemische counseling".
  Indien wij vragen hebben bij uw kandidatuur zullen wij u persoonlijk contacteren en eventueel uitnodigen voor een kennismakingsgesprek.
 4. Pas daarna wordt beslist of men kan deelnemen.
  Als men niet wordt aanvaard, zal het cursusgeld integraal terugbetaald worden.
 5. Als je aanvaard bent als deelnemer ontvang je van ons het opleidingscontract.
  Dit dien je ondertekend terug te bezorgen aan Rapunzel. Indien je werkgever mee instaat voor de financiering van je opleiding, vragen wij dat ook de werkgever het contract ondertekent.
  Na ontvangst van het ondertekende contract is je inschrijving volledig in orde en sturen wij je alle praktische informatie toe.

  Terug naar boven