Een specialistische opleiding voor gevormde psychotherapeuten en counselors.

In samenwerking met: May Michielsen en Jan Lens van De school voor relatietherapie.

Werken met paren vraagt een specifieke positionering van de therapeut, een gerichte expertise en concrete vaardigheden. Heel wat ervaren therapeuten en counselors voelen zich te weinig onderbouwd om met paren te werken en beperken zich daardoor (afhankelijk van hun opleiding) tot het werken met individuen en/of gezinnen.

De vaardigheid van een therapeut om de regie te behouden over het proces, meerzijdig partijdig te zijn en ruimte te creëren voor dialoog en meerstemmigheid wordt binnen partnerrelatietherapie vaak op de proef gesteld. Escalerende en destructieve dansen zijn lastig te temmen en overschaduwen de meer positieve relatieverhalen waardoor zowel het paar alsook de therapeut terecht kunnen komen in gevoelens van machteloosheid en uitzichtloosheid.

Deze opleiding is bedoeld voor therapeuten en hulpverleners die:

 • een (minimaal tweejarige) therapeutische of counseling opleiding volgden in één van de basismodellen (experiëntieel, systemisch, contextueel, analytisch, gedragstherapeutisch),
 • hun competentie om met paren te werken willen uitbreiden en verder ontwikkelen
 • nog niet of weinig met paren werken maar hun drempelvrees willen overwinnen

Deze opleiding omvat 14 dagen verspreid over een jaar.

  Start is voorzien op dinsdag 24 april 2018.Afgestudeerde cursisten verwerven een getuigschrift "Specialistische jaaropleiding: Werken met koppels"

1.   Visie en opzet

Hoe kan je partners helpen om destructieve dansen te doorbreken en terug ruimte te maken voor meer gewenste relatieverhalen?

In deze specialistische opleiding gaat het verwerven van theoretische kennis rond partnerrelatietherapie hand in hand met het methodisch inoefenen van specifieke therapeutische vaardigheden. Theoretisch zijn wij vooral geïnspireerd door modellen die de ontwikkeling en groei van relaties centraal stellen en daarbij oog hebben voor zowel verbinding als differentiatie (vbn: Sue Johnson, David Schnarch, Esther Perel & Jurg Willi). We kijken verder ook naar een partnerrelatie als deel van een grotere familiale en maatschappelijke context, waar zowel de invloed van maatschappelijke, historische verhalen (narratieve invalshoek) als van oude, intergenerationele verhalen (contextuele invalshoek & hechtingstheorieën) wordt meegenomen. Thema's als partnergeweld, ontrouw, seksualiteit en nieuw- samengestelde gezinnen komen aan bod.

Naast het verwerven van theoretische kennis, wordt doorheen de opleiding veel aandacht besteed aan het inoefenen van concrete vaardigheden alsook aan het stilstaan bij eigen denkens over partnerrelaties en eigen relatie-ervaringen.

2.   Grondplan

2.1   Basishouding en settingsopbouw

Tijdens deze twee startdagen onderzoeken we bestaande discoursen en denkens rondom liefde en partnerschap, staan we stil bij welke ingrediënten noodzakelijk zijn om met partnerrelatietherapie te starten en oefenen we op de therapeutische basishouding. Het belang van een niet-wetende basishouding, leiding nemen over het proces alsook meerzijdige partijdigheid komen daarbij aan bod.

2.2   Het leren herkennen van duivelse dansen: externaliseren van de interactiecyclus binnen het koppel en de-escaleren

In een volgend blok zoomen we in op de (destructieve) dansen die binnen partnerrelaties kunnen ontstaan. De problemen waarmee een paar worstelt en die vaak worden voorgesteld als individuele problemen, worden in een relationeel perspectief geplaatst. We leren verschillende dansen herkennen, benoemen, externaliseren en de-escaleren met als doel ruimte te creëren voor alternatieve en meer geprefereerde dansen binnen een paar. We reiken manieren aan om destructieve dansen te stoppen en om te keren naar constructievere manieren van omgaan met elkaar.

2.3   Hechting & differentiatie: het belang van verbinding en autonomie

In deze dagen verkennen we het belang van hechting in de ontwikkeling van een paar. We staan stil bij de invloed van hechtingsgeschiedenissen, leren noden en behoeften binnen een partnerrelatie herkennen en vertalen naar constructieve acties. We staan ook stil bij het belang van differentiatie: je kan pas goed met mekaar verbinden als er ook voldoende ruimte is voor eigenheid en autonomie in een relatie. We bieden concrete handvaten aan om zowel de verbinding als de differentiatie binnen koppels te versterken.

2.4   Seksualiteit, (on)trouw & verlangen

Op dag 8 en 9 verkennen we de blauwdruk die we rond seksualiteit en ontrouw hebben. We linken dit aan de zoektocht, die veel therapeuten ervaren, bij het geven van een volwaardige plek aan seksualiteit binnen een relatietherapie. We laten ons inspireren door tal van hedendaagse ontwikkelingen om liefde, begeerte en ontrouw beter te begrijpen. In een volgende stap worden er tools aangereikt om het verschil in begeerte alsook ontrouw binnen het koppel hanteerbaarder te maken binnen de relatietherapie.

2.5   Specifieke thema's

In deze drie dagen maken we ruimte om een aantal thema's in het werken met koppels aan bod te laten komen. Hier is ook ruimte voor vragen van de groep. We denken aan thema's als specifieke relatievormen, hoe omgaan met seksuologische vraagstukken, met geweld in de relatie. We kaderen deze thema's aan de hand van de inhoud van de vorige opleidingsdagen én we gaan dieper in op de praktijk. Het is een overstap naar de eigen ervaringen van de deelnemers.

2.6   Integratie en supervisie

Iedere deelnemer bereidt schriftelijk en mogelijk met videofragmenten een casus voor. Hij geeft daarin blijk van integratie van een aantal inzichten uit de opleiding en formuleert hierbij een supervisievraag. Iedere deelnemer komt daarmee aan bod tijdens deze twee afsluitende dagen.

  Terug naar boven

Opleiders

Bart Heirbaut
 • Maatschappelijk werker, master in familiale en seksuologische wetenschappen, opleiding relatie- en gezinstherapie  

 • Werkt als supervisor en coach van contextbegeleiders in vzw Elegast Antwerpen
 • Eigen praktijk voor relatie-, gezin- en sekstherapie en (team)supervisie 'Onder de luifel'
 • Erkend als supervisor door BVRGS en VVS
 •   bart.heirbaut@rapunzelvzw.be

Mieke Hoste
 • Master klinische psychologie, opleiding relatie- en gezinstherapie, EFT certified therapeut  

 • Werkt in een eigen zelfstandige praktijk en in de St. Jozef-kliniek te Pittem
 • Erkend als opleider en supervisor door de Belgische Vereniging van relatie- en gezinstherapie BVRGS
 •   mieke.hoste@rapunzelvzw.be

Jasmina Sermijn
 • Doctor in de klinische psychologie en opleiding systeemtherapie en specialisatie collaboratieve therapie  

 • Werkt aan de afd. Psychologie en Educatiewetenschappen van de V.U.B. En is verbonden aan Hestia, centrum voor psychotherapie te Mechelen
 • Erkend als opleider en supervisor door de Belgische Vereniging van relatie- en gezinstherapie BVRGS
 •   jasmina.sermijn@rapunzelvzw.be

Gasttrainers

Jan Lens
 • Maatschappelijk werker, opleiding in Gestalttherapie en Contextuele therapie  

 • Voorheen directeur van Multidimens. Werkt als opleider en supervisor in De school voor Relatietherapie en als therapeut in zijn eigen praktijk
 • Erkend als supervisor door BVRGS en NVRG, en als contextueel therapeut, leertherapeut en supervisor door de VCW

May Michielsen
 • Master in de klinische psychologie, opleiding Relatietherapie en Gestalttherapie, Specialisatie in de contextuele therapie  

 • Voorheen directeur van Leren over Leven. Werkt als opleider en supervisor in De school voor Relatietherapie en als therapeut in haar eigen praktijk
 • Erkend als supervisor door BVRGS en NVRG, en als opleider door BVOS, NVAGT en VCW

  Terug naar boven

Toelatingsvoorwaarden

Voor hulpverleners die minimaal:

 • een opleiding tot bachelor in de menswetenschappen volgden
 • én een tweejarige counseling opleiding of 4-jarige therapieopleiding in één van de basismodellen (experiëntieel, systemisch, contextueel, analytisch, gedragstherapeutisch) volgden
 • én in de klinische praktijk werken met paren of dat willen gaan doen.

Planning  

In totaal zijn er 14 opleidingsdagen.

De trainingsdagen gaan steeds door op werkdagen. Er is geen vaste opleidingsdag.
Meer dan de helft van de opleidingsdagen worden door 2 opleiders samen gegeven.

» Start is voorzien op dinsdag 24 april 2018.
Werkuren: telkens van 9u30 tot 16u30

Max. 16 deelnemers

Opleidingsdagen 

 • dinsdag 24 april 2018  
 • vrijdag 4 mei 2018  
 • donderdag 17 mei 2018  
 • donderdag 31 mei 2018  
 • dinsdag 26 juni 2018  
 • vrijdag 7 september 2018  
 • dinsdag 25 september 2018  
 • dinsdag 9 oktober 2018  
 • dinsdag 23 oktober 2018  
 • dinsdag 20 november 2018  
 • dinsdag 27 november 2018  
 • dinsdag 11 december 2018  
 • vrijdag 18 januari 2019  
 • vrijdag 1 februari 2019   Integratiedag- datum onder voorbehoud

Locatie  

Alle opleidingsdagen gaan door in een locatie in Diest, op wandelafstand van het station.

  Open Google Maps

Bijdrage  

Bij inschrijving betaalt men een inschrijvingsbedrag van € 200. Dit bedrag wordt niet terugbetaald bij eventuele annulatie of stopzetting van de opleiding door de deelnemer en kan niet ingebracht worden in de KMO portefeuille.
Verder bedraagt de bijdrage € 1600, eenmalig te betalen na de start van de opleiding.
Totale kostprijs is dus € 1800.

Het inschrijvingsbedrag wordt gestort op de rekening van

VZW Rapunzel
Begijnenstraat 13, 3290 Diest
IBAN: BE52 0682 4393 3809
BIC: GKCC BE BB

Inschrijving  

 1. De inschrijving gebeurt bij voorkeur voor donderdag 15 maart 2018. Kandidaten die zich dan aangemeld hebben krijgen voorrang.
 2. Gelieve het inschrijvingsformulier op de website volledig in te vullen.
 3. Kandidaten sturen een gemotiveerde brief en een C.V. naar Rapunzel via kandidaturen.opleiding@rapunzelvzw.be en storten het inschrijvingsbedrag met vermelding van de naam van de deelnemer en "Jaaropleiding Werken met koppels".
  Indien wij vragen hebben bij uw kandidatuur zullen wij u persoonlijk contacteren en eventueel uitnodigen voor een kennismakingsgesprek.
 4. Pas daarna wordt beslist of men kan deelnemen.
  Als men niet wordt aanvaard, zal het inschrijvingsbedrag integraal terugbetaald worden.
 5. Als je aanvaard bent als deelnemer ontvang je van ons het opleidingscontract.
  Dit dien je ondertekend terug te bezorgen aan Rapunzel. Indien je werkgever mee instaat voor de financiering van je opleiding, vragen wij dat ook de werkgever het contract ondertekent.
  Na ontvangst van het ondertekende contract is je inschrijving volledig in orde en sturen wij je alle praktische informatie toe.

  Terug naar boven