• STUDIEDAG RAPUNZELVZW
  Bod Pa
  een hommage aan Jean-Marie Govaerts

Over verbinden en verschil maken: hommage aan Jean-Marie Govaerts vrijdag 15 december 2017 van 9u30 tot 17u00 @ Provinciehuis Leuven

Verbinden en verschil maken zijn cruciale dynamieken en continue ontwikkelingsopdrachten binnen het menselijk bestaan en binnen relatievorming. Hoe kunnen we contact maken en ons verbinden met anderen, hoe kunnen we vormgeven aan het samen-zijn en samen-worden en dit zonder onze eigenheid te verliezen?  En hoe kunnen we ook onszelf blijven, hoe kunnen we apart zijn en verschil maken zonder het contact te verliezen.

In deze studiedag reizen we doorheen het systemische landschap met zijn vele wisselende habitats en onderzoeken we hoe binnen verschillende relatievormen en in allerlei contexten deze beide polen aanwezig zijn. We exploreren hoe we als hulpverlener samen met onze cliënten beweging kunnen brengen en hoe er dynamische groei kan ontstaan.

De sprekers lieten zich allen inspireren door het werk van Jean-Marie Govaerts. Ze nemen ons mee in hoe zij de levenslessen van deze systemische leermeester wisten te interpreteren en te integreren in hun werk. 
Het wordt vast een boeiende reis in een uitdagend landschap.

Programma & sprekers

Programma

 • Inleiding
  09u30 - 09u45

    Greet Splingaer

 • Zichzelf tegenkomen in de stilte van de familie: Een verhaal over onderzoek van gezinsgeheimen.
  09u45 - 10u30

    Peter Rober

  In families wordt er vanalles gezegd, maar er zijn steeds ook stiltes over bepaalde thema's of bepaalde gebeurtenissen. Het kan zinvol zijn voor gezinstherapeuten om over de stilte in hun eigen familie na te denken, en te overwegen om die stilte omzichtig te exploreren.

  In deze lezing wil ik vertellen over de exploratie van een aantal stiltes in mijn familie, en over wat ik er als gezinstherapeut uit geleerd heb.

 • Intermezzo met poppenspeler
  10u30 - 10u45

 • Koffiepauze
  10u45 - 11u15

 • "Shall we play, my love?"
  11u15 - 12u00

    Mieke Hoste

  U zal het vast ook al gemerkt hebben "relatietherapie is hot". Er is steeds meer nood bij koppels om de relatie levendiger te maken, te redden, te zien waar het nog heen kan gaan. De meeste partners zoeken snel een oplossing, lukt het nog of lukt het niet meer? De zich voortdurend herhalende, vaak repetitieve bewegingen brengen hen op die plek.

  Eénmaal de therapiekamer binnen, betreedt men een ruimte van verstilling.

  Het ooit zo begeesterende toneel met een bonte verzameling aan rollen voor die twee mensen lijkt ver achter zich te liggen. Het spel en de verbeelding lijken opgedroogd of verbannen naar de slaapkamer. In "shall we play my love" ga ik onder meer op zoek naar de uitnodiging voor het spel, wil je (nog) met me spelen? Het ogenblik kan in een heel leven zitten, in één avond, in één blik, in één aanraking, in één vergetelheid. Het kan altijd en overal gebeuren of niet.
  U wordt meegenomen in mijn zoektocht naar de mogelijke betekenis van het spel zowel voor het koppel als voor de therapeut.

 • Intermezzo
  12u00 - 12u15


 • Middagpauze
  12u15 - 13u15


 • Workshops (2 reeksen)
  13u15 - 15u25

  1. Over razende stenen: systemische perspectieven op ernstig grensoverschrijdend gedrag.

     Katrien De Koster

   Als maatschappij hanteren we grotendeels individuele schuldmodellen als we spreken over mensen die misdrijven plegen of ernstig grensoverschrijdend gedrag stellen. Maar wat voor leidraden kan een systemisch perspectief bieden bij het werken met deze mensen en hun omgeving?

   Als hulpverlener zien we in eerste instantie mogelijks vooral de 'razende stenen', die een statisch struikelblok voor de maatschappij, hun omgeving, zichzelf en de hulpverlening vormen. Maar kunnen ze ook rollen en hoe rolt de hulpverlener mee?

   Deze presentatie nodigt uit tot een denkoefening over maatschappelijke, therapeutische, cliënt- en eigen scripts rond grensoverschrijdend gedrag, gelinkt aan praktijkervaringen van de spreker en de deelnemers.

  2. "Moa vent toh!": Kansen en valkuilen van vaderschap tijdens transities van gezinnen.

     Bart Heirbaut

   Het pad van het vaderschap vertoont allerlei kronkels en wendingen. Verschillende ontwikkelingsopdrachten passeren de revue. Elke gezinstransitie zet de zoektocht naar hoe dit vaderschap in te vullen op scherp, zeker grotere transities als scheiding, alleenstaand ouderschap en het creëren van een nieuw samengesteld gezin. Voor de ontwikkeling van het vaderschap levert dit heel wat uitdagingen op. Zoekende vaders en hun gezinscontext tonen ons de valkuilen en leren ons tegelijkertijd heel wat over de kansen die er liggen in de ontwikkeling van een constructieve vaderschapsidentiteit.

  3. 'Que serais-je sans toi(t)?' Over de hulpverleningsrelatie in een context van armoede en sociale uitsluiting.

     Siegrid Degryse
   Een uithuiszetting, geen geld om eten te kopen,... op een punt gekomen waarop je niet anders kan dan hulp te moeten vragen, te moeten aanvaarden. En net dan ben je erg onzeker, heb je amper vertrouwen in de ander. Te vaak immers heb je de ervaring gehad 'er niet toe te doen'.

   Tegelijk is elk hulpverleningstraject, elke opname in een opvangcentrum, budgetbeheer, plaatsing van een kind, drughulpverlening ..., een kans op een tijdelijke correctieve hechtingservaring, een zaadje 'er wel toe doen' voor de toekomst.

   Deze workshop neemt je mee in aanvullende pré-therapeutische trajecten, dichtbij de leefwereld en de hulpverlening van onze cliënten. Het hechtingsdenken als veilige, vertragende, verbindende taal.

  4. Over de kwetsbare kracht van verdiepend verbinden: ruimte maken voor groei bij ernstig relationeel gekwetste kinderen.

     Inge Vanderstraeten

   Relationeel trauma laat vaak op verschillende vlakken sporen na in de ontwikkeling van kinderen. Deze kinderen raken snel ontregeld en vertonen dan intense negatieve en destructieve emoties.Het begeleiden en opvoeden van deze kinderen vormt een hele uitdaging en stelt het mentaliserend vermogen van verschillende zorgfiguren fors op de proef.

   De hulpverlening en zorg voor deze kinderen wordt via allerhande overlegmomenten en teamvergaderingen op elkaar afgestemd. Wanneer we deze momenten durven aangrijpen om stil te staan bij de intense emoties die deze kinderen in contact oproepen, en trachten na te denken over de betekenis hiervan, kan er ruimte ontstaan om te reflecteren over wat voor deze kinderen ondenkbaar is.

   Tijdens deze lezing willen we een pleidooi houden om te durven stilstaan bij onze eigen kwetsbaarheid als hulpverlener en daarin verbinding te zoeken met anderen. Verdiepend verbinden kan op deze manier ruimte maken voor emotionele groei bij kwetsbare kinderen.

  5. De kracht van de wolvenroedel: uitbouwen van veilige netwerken voor gezinnen met trauma en hun hulpverleners.

     Lieve Wijckmans & Muriel Princen

   Binnen de residentiële hulpverlening komen we in contact met gezinnen die door de traumatische ervaringen die ze opdeden op hun levenspad, geïsoleerd raken van hun netwerk. De steunbronnen die in een netwerk kunnen bestaan, worden uitgeschakeld waardoor mogelijk destructieve patronen zich herhalen. De besmetting van deze gezinspatronen kunnen zich doorzetten naar de hulpverleners en hun teams.
   Het terug in actie zetten en uitbouwen van veilige netwerken vraagt een engagement van de hulpverleners om met deze gezinnen een weg af te leggen van verbondenheid en aanwezigheid. Hiertoe is het belangrijk dat ook hulpverleners een steunend netwerk mogen ervaren om deze gezinnen constructief te dragen.

   We willen een visie voorstellen waarbij je als hulpverlener/hulpverlenersnetwerk veilig en vastberaden kan blijven voor deze gezinnen. Dit vraagt een creatief proces waarbij gekwetste hechtingspatronen kunnen omgezet worden in herstellende relaties.

   Naast het hechtingsmodel willen we vanuit het gedachtegoed van Haïm Omer (Non Violent Resistance en Nieuwe Autoriteit), en Peter Jacob (NVR en Trauma) een pad uitstippelen, met zorg voor gezinnen en hun hulpverleners.

 • Koffiepauze
  15u25 - 15u45

 • Vader - zoon interview met Jean-Marie en Pieter Govaerts
  15u45 - 16u30

    Luc Declercq

 • Intermezzo met poppenspeler
  16u30 - 17u00

 • Receptie
  17u00

Sprekers

Jean-Marie Govaerts Jean-Marie Govaerts
Luc Declercq Luc Declercq
Katrien De Koster Katrien De Koster
Siegrid Degryse Siegrid Degryse
Bart Heirbaut Bart Heirbaut
Mieke Hoste Mieke Hoste
Muriel Princen Muriel Princen
Peter Rober Peter Rober
Inge Vanderstraete Inge Vanderstraete
Lieve Wijckmans Lieve Wijckmans