Onderzoek en klinische ervaring wijzen uit dat veilige hechtingsrelaties een ontzettend belangrijke protectieve rol spelen in het functioneren van kinderen en volwassenen.
Maar wat als je, net zoals Hans mijn Egel, in een eerder onveilige zelfs traumatiserende context opgroeit?
Tijdens deze studiedag gaan we op zoek naar hoe we kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen die leven in moeilijke omstandigheden kunnen begeleiden in het verrijken van hun verhaal: van een eenzijdig slachtoffernarratief naar ruimte voor een heldennarratief, van een verhaal van breuken en geweld naar een verhaal van verbinding en veerkracht.

Peter Jakob is een relatie -en gezinstherapeut uit de U.K. die samen met zeer kwetsbare en gekwetste gezinnen op zoek gaat naar verhalen van veerkracht en verbinding. Eén enkel systemisch perspectief is hiervoor ontoereikend, en zo verrijkt hij het systemische en narratieve perspectief met ideeën en toepassingen uit het gedachtegoed van geweldloos verzet of Non Violent Resistance (NVR).
NVR vertrekt vanuit een gedragen en zorgzame autoriteit om conflicten en escalaties binnen gezinnen of een hulpverleningsnetwerk om te buigen naar relationele groeikansen voor jongeren en gezinnen.
Het is deze integratie van invalshoeken die Peter Jakob vooral vanuit de praktijk zal toelichten. En waar Rapunzel actief in wil meedenken met lezingen en reflecties, waardoor we van deze studiedag opnieuw een inspirerende dag willen maken. Een inspirerende dag, die naast waardevolle inzichten en verhalen ook concrete handvatten wil bieden voor de praktijk.

En zo kon Hans mijn Egel door het aangaan van de vele hindernissen op zijn levenspad zich eindelijk van zijn Egelsvel ontdoen en trouwen met de Prinses.

Folder