Maak kennis met het systemisch en contextgericht perspectief en de concrete toepassing ervan in verschillende werkgebieden en rond allerhande thema's.

Ze geven je de kans om te komen bijtanken en nieuwe inspiratie op te doen.

Indien je eraan denkt om een langdurige opleiding te volgen kun je via de workshops even komen kennismaken met de manier van denken en werken in Rapunzel.

Eerst komende workshop:

Hechting in gezinsrelationeel perspectief: Een zoektocht naar Kleine Ik en Grote Ik

In deze workshop presenteren we een kader dat de verschillende facetten van gehechtheid samenbrengt. De focus wordt in het bijzonder gericht op de wijze waarop ouders of verzorgers en kinderen samen vorm geven aan de hechtingsrelaties. De metaforen van Kleine Ik en Grote Ik worden gentroduceerd als helpende metaforen die in meer speels en beeldend contact met kinderen, jongeren en gezinnen gebruikt kunnen worden om hechtingsprocessen te visualiseren.

Aanbod

Januari 2020

Februari 2020

Maart 2020

Mei 2020

Juni 2020