Hulp vragen in een context van armoede en sociale uitsluiting heeft vaak te maken met een tekort in basisbehoeften: geen dak meer boven het hoofd, geen geld om eten te kopen, tussenkomst van politie omwille van de veiligheid van kinderen,… Situaties waarin mensen hulp ‘moeten’ vragen, terwijl zij net erg onzeker zijn geworden in het vertrouwen van anderen door de herhaaldelijke ervaring ‘er niet toe te doen’. Gaande van kwetsuren in de vroege hechtingsrelaties, relationele trauma’s in het verdere leven tot kwetsuren in verbinding met de maatschappelijke context, bijvoorbeeld een uithuiszetting door deurwaarder. Deze gezinnen bevinden zich in intergenerationele spiralen van armoede, geweld, thuisloosheid,…

Steeds meer wordt duidelijk dat zelfs bij ernstig gekwetste mensen, nieuwe, veilige hechtingservaringen, groeikansen bieden met hoop naar de toekomst. Men komt terug van het pessimistische idee van ‘bodemloosheid’ bij hechtingstrauma.

Deze cliënten dagen ons als hulpverlener uit om naar een stevige basis te zoeken, om ons staande te kunnen houden in het contact met hen, als bomen met stevige wortels. Tegelijkertijd vragen zij ruimte, tijd en geduld om vertrouwen op te bouwen. Het ritme van een slak die bij de minste storing terug in haar schelp kruipt.

Het is binnen deze veilige ‘correctieve hechtingsrelaties’, dat onze cliënten soms voor het eerst hun ‘harnas’ een beetje kunnen loslaten en iets van hun echte ik durven laten zien. Daar waar cliënten soms bij aanvang als ‘niet gemotiveerd’, ‘aanklampend’, ‘eisend’, ‘afwezig’,…. overkomen, zien we een evolutie naar ‘investeren in de relatie’, door bijvoorbeeld op tijd op afspraak te zijn.

Deze tweedaagse wil een ‘hechtingsbril’ bieden om reacties, gedrag van cliënten beter te begrijpen en de hulpverlener op die manier meer comfort te geven in zijn/haar stoel, en in de relatie met de cliënt.

De basisconcepten van de hechtingstheorie worden verduidelijkt a.d.h.v. beeldmateriaal, casussen, ervaringsgerichte oefeningen,… We ontdekken de verschillende stijlen van hechting en hoe die doorheen het hele leven evolueren. We staan stil bij het effect van moeilijke of traumatische ervaringen op hechting enerzijds en bij het effect van veilige ervaringen op hechting anderzijds.

Omwille van de tijdsbeperking van een tweedaagse vorming,  richten we ons binnen deze workshop op de verbinding met de volwassene(n) van het systeem. Vanuit het hechtingsdenken houden we de focus op het ‘hier en nu’ in het nulde en eerstelijnswerk, op eenvoudige, niet-therapeutische interventies in de dagelijkse praktijk.  


Voor wie

Deze workshop richt zich expliciet naar hulpverleners in de 0de en 1ste lijn: inloopcentra, budgethulpverleners, OCMW medewerkers, CAW, woonbegeleiders in opvangcentra, CIG, CKG, Ö die op zoek zijn naar handvaten in de opbouw van een veilige hulpverleningsrelatie met hun cliŽnten. Deze workshop wil een Ďhechtingsbrilí bieden om reacties, gedrag van cliŽnten beter te begrijpen en de hulpverlener op die manier meer comfort te geven zijn zijn/haar stoel, en in de relatie met de cliŽnt.

Waarom kiezen voor Rapunzel?

Meer dan 15 jaar ervaring

Rapunzel staat garant voor professionele begeleiding en vorming
waarbij een stevige theoretische onderbouw en praktische toepassingen steeds hand in hand gaan.

We besteden eveneens ruime aandacht aan de persoon van de hulpverlener en de opbouw van de hulpverleningsrelatie.

Ervaren opleiders

Wij werken met zeer bekwame en ervaren opleiders bij wie vakkennis en praktijkervaring hoog in het vaandel staan.

Geliefd door cursisten

Wij ontvangen cursisten uit alle hoeken van het land en cursisten keren graag terug naar Rapunzel.

  • Creatieve opdrachten geven ruimte om te leren en exploreren op een niet dwingende, schoolse manier.
  • De kracht van de opleiding vind ik de diversiteit aan kaders en stromingen in combinatie met de persoonlijke vorming.

Inspirerende locatie

De vormingsruimtes van Rapunzel zijn een mooie en inspirerende plek om bij te leren.

Bovendien zijn creatief en beeldend werk, metaforen en sprookjes nooit ver weg.

» Bekijk meer sfeerbeelden

Goede ligging

Rapunzel is gehuisvest in het centrum van Diest op wandelafstand van het station.

  Open Google Maps

We volgen de wetgeving op de voet

Rapunzel volgt de huidige wetgeving op de psychotherapie op de voet en we stemmen ons aanbod hierop af.

Wij ijveren bovendien voor een gelijkwaardige benadering voor iedereen die een hulpverlenend beroep uitoefent.

Erkend als dienstverlener voor de KMO portefeuille

RapunzelVZW is erkend door het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid als dienstverlener voor de KMO portefeuille en het werken met opleidingscheques.
» Kom alles te weten over de werking van KMO portefeuille.