“Hoe kun je als therapeut de voorwaarden creëren voor een effectieve hulp aan getraumatiseerde vluchtelingen? Welke theorieën, concepten en werkmethodieken zijn daarbij van belang?”

Tijdens deze masterclass bespreken we eerst de theoretische achtergronden van enkele belangrijke werkmethoden. We richten ons daarbij vooral op het Transitie Behandel Model, het transculturele systemisch Interview en het gebruik van genogrammen voor het analyseren van familiesystemen plus levenslijnen om de onverwerkte trauma’s en onafgemaakte faseovergangen in kaart te brengen en overzichtelijk maken. We reflecteren vervolgens op het belang van het benoemen van sociale en culturele krachtbronnen van de vluchtelingen, de 'beschermjassen'.

Centrale stelling voor deze masterclass is de rol van de therapeut zelf. Hoe creëer jij als therapeut samen met je cliënt een transitionele ruimte? De ruimte waar voldoende onderling vertrouwen en veiligheid is. Dat is de voorwaarde om de persoonlijke - traumatische - levenservaringen, die elke cliënt voor zichzelf duidt en beleeft vanuit de eigen culturele achtergrond, te verbinden met het (transculturele en systeem) therapeutische instrumentarium.

De werkmethoden, de theoretische achtergronden en het belang van de vaardigheden van de therapeut zelf, worden tijdens de masterclass geïllustreerd met behulp van praktijkcases. We zullen daarvoor terugvallen op de cases in het boek Traumaverwerking met vluchtelingen (Fariba Rhmaty 2011 (eerste druk)). Hierin worden acht aangrijpende en tegelijkertijd hoopgevende verhalen uit de praktijk gepresenteerd, die op indringende wijze illustreren hoe de verloren gewaande eigen kracht van vluchtelingen weer naar boven komt met behulp van de gepresenteerde behandelmethode.

   

 Transitie Behandel Model (TBM)

Het Transitie Behandel Model (TBM) is een behandelmethode om cliënten met een migratie en vluchteling achtergrond die in psychische nood verkeren als gevolg van ernstige trauma’s en verlieservaringen, te ondersteunen bij de verwerking, stabilisatie en re-integratie.

De aanpak is ontwikkeld door Fariba Rhmaty en zij vertaalt het antropologische concept “rite de passage” naar herkenbare bakens in een transcultureel en systemisch behandeltraject.

Waarom kiezen voor Rapunzel?

Meer dan 15 jaar ervaring

Rapunzel staat garant voor professionele begeleiding en vorming
waarbij een stevige theoretische onderbouw en praktische toepassingen steeds hand in hand gaan.

We besteden eveneens ruime aandacht aan de persoon van de hulpverlener en de opbouw van de hulpverleningsrelatie.

Ervaren opleiders

Wij werken met zeer bekwame en ervaren opleiders bij wie vakkennis en praktijkervaring hoog in het vaandel staan.

Geliefd door cursisten

Wij ontvangen cursisten uit alle hoeken van het land en cursisten keren graag terug naar Rapunzel.

  • Creatieve opdrachten geven ruimte om te leren en exploreren op een niet dwingende, schoolse manier.
  • De kracht van de opleiding vind ik de diversiteit aan kaders en stromingen in combinatie met de persoonlijke vorming.

Inspirerende locatie

De vormingsruimtes van Rapunzel zijn een mooie en inspirerende plek om bij te leren.

Bovendien zijn creatief en beeldend werk, metaforen en sprookjes nooit ver weg.

» Bekijk meer sfeerbeelden

Goede ligging

Rapunzel is gehuisvest in het centrum van Diest op wandelafstand van het station.

  Open Google Maps

We volgen de wetgeving op de voet

Rapunzel volgt de huidige wetgeving op de psychotherapie op de voet en we stemmen ons aanbod hierop af.

Wij ijveren bovendien voor een gelijkwaardige benadering voor iedereen die een hulpverlenend beroep uitoefent.

Erkend als dienstverlener voor de KMO portefeuille

RapunzelVZW is erkend door het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid als dienstverlener voor de KMO portefeuille en het werken met opleidingscheques.
» Kom alles te weten over de werking van KMO portefeuille.