Van oudsher zijn we als Westerse hulpverleners en psychotherapeuten geneigd te werken met verhalen vanuit een tijdsperspectief. We bevragen of tekenen tijdslijnen met daarop in chronologische volgorde belangrijke mijlpalen of we zoeken causale verbanden in het bevragen van wat voorafging. Aan de basis van deze activiteiten ligt de veronderstelling dat personen gevormd worden door gebeurtenissen en ervaringen uit hun verleden die ze samenvoegen in een coherent levensverhaal, dat bepaalt wie we zijn en hoe we in het leven staan.

In deze workshop verbreden we het werken met lineaire tijdsverhalen door Geographical Life-Story Telling (GLST) te presenteren als een narratieve methode die de leefwereld van kinderen, jongeren en volwassenen, koppels of families exploreert vanuit een geografisch perspectief.
Vooral geografisch onderzoek met kinderen die op straat leefden, toonde het belang van geografische ruimtes en sociale mobiliteit in het begrijpen van hun levenservaringen, subjectiviteit en zelfbeleving als veelzijdig en steeds in verandering doorheen tijd en ruimte.

In GLST tekenen cliënten in verschillende stappen hun levensverhalen uit als geografische kaarten. Alle belangrijkste plaatsen in hun leven worden uitgetekend en samengebracht op een grote levenskaart. Reflecterend over deze vele levensplekken ontdekken ze zichzelf en elkaar als een veelheid van ikken die voortdurend in beweging zijn en dus niet kunnen worden herleid tot één biografische zelfbeeld. Dit kan zorgen voor nieuwe, verbindende en meer hoopvolle perspectieven.

Het gebruik van GLST in begeleiding of psychotherapie wordt getoond aan de hand van enkele gevalstudies, maar ook door deel te nemen aan een sessie waarin de participanten hun eigen geografisch levensverhaal maken. Vervolgens bespreken we de mogelijkheden en meerwaarde van deze methode in het therapeutische werk met families, koppels en individuen.

 


Voor wie

Voor begeleiders en therapeuten die werken met mensen (kinderen en volwassenen) met complexe levensverhalen in ambulante of residentiŽle settings

Waarom kiezen voor Rapunzel?

Meer dan 15 jaar ervaring

Rapunzel staat garant voor professionele begeleiding en vorming
waarbij een stevige theoretische onderbouw en praktische toepassingen steeds hand in hand gaan.

We besteden eveneens ruime aandacht aan de persoon van de hulpverlener en de opbouw van de hulpverleningsrelatie.

Ervaren opleiders

Wij werken met zeer bekwame en ervaren opleiders bij wie vakkennis en praktijkervaring hoog in het vaandel staan.

Geliefd door cursisten

Wij ontvangen cursisten uit alle hoeken van het land en cursisten keren graag terug naar Rapunzel.

  • Creatieve opdrachten geven ruimte om te leren en exploreren op een niet dwingende, schoolse manier.
  • De kracht van de opleiding vind ik de diversiteit aan kaders en stromingen in combinatie met de persoonlijke vorming.

Inspirerende locatie

De vormingsruimtes van Rapunzel zijn een mooie en inspirerende plek om bij te leren.

Bovendien zijn creatief en beeldend werk, metaforen en sprookjes nooit ver weg.

» Bekijk meer sfeerbeelden

Goede ligging

Rapunzel is gehuisvest in het centrum van Diest op wandelafstand van het station.

  Open Google Maps

We volgen de wetgeving op de voet

Rapunzel volgt de huidige wetgeving op de psychotherapie op de voet en we stemmen ons aanbod hierop af.

Wij ijveren bovendien voor een gelijkwaardige benadering voor iedereen die een hulpverlenend beroep uitoefent.

Erkend als dienstverlener voor de KMO portefeuille

RapunzelVZW is erkend door het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid als dienstverlener voor de KMO portefeuille en het werken met opleidingscheques.
» Kom alles te weten over de werking van KMO portefeuille.