In deze workshop staan we stil bij verschillende mogelijkheden om kinderen actiever te betrekken bij het hulpverleningsproces.
Willen we kinderen meer stem geven in begeleidingen dan moeten we hen aanspreken in hun eigen taal. Het gebruik van een meer beeldende taal is een weg om de dialoog met kinderen in verbinding met hun gezin aan te gaan.
Het model van kindgerichte gezinstherapie wordt uitgewerkt als basiskader. Dit model verenigt kindgerichte en gezinsgerichte factoren. Problemen in de ontwikkeling van kinderen, gedrags- en/of emotionele problemen worden geplaatst tegenover de achtergrond van de gezinscontext.

We vertrekken op tocht samen met Klein Duimpje, zijn broertjes en de mensen rondom hem. We gaan op zoek naar de kiezelsteentjes, vullen onze knapzak, volgen het lichtje in de verte, wisselen kroontjes en mutsjes om voor meer veiligheid te zorgen en gaan uiteindelijk de strijd aan met de reus. Zo groeit Klein Duimpje uit van een kansarm jongetje tot held van zijn verhaal.
We exploreren de sprookjestaal als hulpmiddel om kinderen, jongeren en gezinnen meer in verbinding te brengen met hun eigen krachten en mogelijkheden.

In deze opleiding maken we grondig kennis met een aantal methodieken en interventies uit de kindgerichte gezinstherapie o.a.

  • Werken met duplo’s en poppen
  • Werken met dierfiguren
  • Het zelf creëren van metaforen
  • Het gebruik van handpoppen
  • Externaliserend werken met probleemstukken
  • Gebruik van tekeningen, klei en andere creatieve technieken
  • Sprookjes en verhalen

Niet de methodiek maar het contact met het kind en het gezin staat centraal. Het non- verbale creatieve materiaal wordt samen met het kind of de jongere verkend binnen de intermediaire ruimte. De hulpverlener gaat niet interpreterend – analyserend aan het werk maar is samen met het kind en zijn gezin ontdekker van nieuwe en rijkere betekenissen.
Tijdens de opleiding wordt er gewerkt op een ervaringsgerichte manier. Eigen praktijkervaringen van deelnemers komen ruim aan bod.


Voor wie

Voor begeleiders en therapeuten die werken met kinderen, jongeren en gezinnen binnen zowel ambulante als residentiŽle zorg.

Waarom kiezen voor Rapunzel?

Meer dan 15 jaar ervaring

Rapunzel staat garant voor professionele begeleiding en vorming
waarbij een stevige theoretische onderbouw en praktische toepassingen steeds hand in hand gaan.

We besteden eveneens ruime aandacht aan de persoon van de hulpverlener en de opbouw van de hulpverleningsrelatie.

Ervaren opleiders

Wij werken met zeer bekwame en ervaren opleiders bij wie vakkennis en praktijkervaring hoog in het vaandel staan.

Geliefd door cursisten

Wij ontvangen cursisten uit alle hoeken van het land en cursisten keren graag terug naar Rapunzel.

  • Creatieve opdrachten geven ruimte om te leren en exploreren op een niet dwingende, schoolse manier.
  • De kracht van de opleiding vind ik de diversiteit aan kaders en stromingen in combinatie met de persoonlijke vorming.

Inspirerende locatie

De vormingsruimtes van Rapunzel zijn een mooie en inspirerende plek om bij te leren.

Bovendien zijn creatief en beeldend werk, metaforen en sprookjes nooit ver weg.

» Bekijk meer sfeerbeelden

Goede ligging

Rapunzel is gehuisvest in het centrum van Diest op wandelafstand van het station.

  Open Google Maps

We volgen de wetgeving op de voet

Rapunzel volgt de huidige wetgeving op de psychotherapie op de voet en we stemmen ons aanbod hierop af.

Wij ijveren bovendien voor een gelijkwaardige benadering voor iedereen die een hulpverlenend beroep uitoefent.

Erkend als dienstverlener voor de KMO portefeuille

RapunzelVZW is erkend door het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid als dienstverlener voor de KMO portefeuille en het werken met opleidingscheques.
» Kom alles te weten over de werking van KMO portefeuille.