Opvoedingsproblemen, gedrags en emotionele problemen van kinderen en jongeren, allerhande stress- en overgangssituaties plaatsen de relaties tussen ouders en kinderen vaak onder hoogspanning. Via gesprekken met ouders, pleegouders, adoptieouders trachten we hen te ondersteunen in hun zoektocht hoe ze de relatie met hun kind verder kunnen uitbouwen als een veilige terugvalbasis en hoe ze een meer afgestemd antwoord kunnen formuleren op de vragen waar hun kinderen hen mee confronteren.
Het systemische hechtingsperspectief reikt ons een stevig onderbouwd denkkader en praktische handvaten aan waarmee we samen met ouders aan de slag kunnen.

In eerste instantie dient de ouderbegeleider zich zorgvuldig af te stemmen op de vragen, noden en kwetsuren van de ouder zelf. De hulpverleningsrelatie wordt voor ouders dan een veilige basis van waaruit ze durven reflecteren over hun eigen transgenerationele hechtingsnarratief. Dit stelt ouders in staat om hun eigen verhaal en ervaringen te leren gebruiken als bron van inspiratie voor empathisch meeleven eerder dan als stoorzender in het contact met hun kind. Sommige ouders raken emotioneel erg overspoeld door het gedrag, de noden en vragen van een kind.
Er is een risico dat de ouderlijke zorgfuncties geblokkeerd raken en ze samen terecht komen in negatieve patronen van angst, afwijzing en verwerping. In een toestand van geblokkeerde zorg hebben ouders nood aan een begeleider die hen helpt om hun eigen emoties beter te reguleren.

Tevens investeren we in de verbetering van de sensitieve afstemming en emotionele beschikbaarheid van ouders. Hoe kunnen ouders snel en onvertekend de stresssignalen van hun kind waarnemen en er zo goed mogelijk op reageren? We richten ons op het meer mentaliserend omgaan van ouders met hun kinderen: het gedrag van kinderen krijgt betekenis en we moedigen ouders aan om eerder reflexief dan reactief om te gaan met hun kind. We maken gebruik van beeldende taal en metaforen, duplosculpturen en verhalen om dit begeleidingsproces meer toegankelijk te maken.

Waarom kiezen voor Rapunzel?

Meer dan 15 jaar ervaring

Rapunzel staat garant voor professionele begeleiding en vorming
waarbij een stevige theoretische onderbouw en praktische toepassingen steeds hand in hand gaan.

We besteden eveneens ruime aandacht aan de persoon van de hulpverlener en de opbouw van de hulpverleningsrelatie.

Ervaren opleiders

Wij werken met zeer bekwame en ervaren opleiders bij wie vakkennis en praktijkervaring hoog in het vaandel staan.

Geliefd door cursisten

Wij ontvangen cursisten uit alle hoeken van het land en cursisten keren graag terug naar Rapunzel.

  • Creatieve opdrachten geven ruimte om te leren en exploreren op een niet dwingende, schoolse manier.
  • De kracht van de opleiding vind ik de diversiteit aan kaders en stromingen in combinatie met de persoonlijke vorming.

Inspirerende locatie

De vormingsruimtes van Rapunzel zijn een mooie en inspirerende plek om bij te leren.

Bovendien zijn creatief en beeldend werk, metaforen en sprookjes nooit ver weg.

» Bekijk meer sfeerbeelden

Goede ligging

Rapunzel is gehuisvest in het centrum van Diest op wandelafstand van het station.

  Open Google Maps

We volgen de wetgeving op de voet

Rapunzel volgt de huidige wetgeving op de psychotherapie op de voet en we stemmen ons aanbod hierop af.

Wij ijveren bovendien voor een gelijkwaardige benadering voor iedereen die een hulpverlenend beroep uitoefent.

Erkend als dienstverlener voor de KMO portefeuille

RapunzelVZW is erkend door het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid als dienstverlener voor de KMO portefeuille en het werken met opleidingscheques.
» Kom alles te weten over de werking van KMO portefeuille.