De sculptingmethode vindt zijn oorsprong in de experiëntiële gezinstherapie (Satir, Papp, Andolfi). Het is non-verbale werkvorm waarbij we trachten via zelf gecreëerde fysieke beelden of tableaus vivants de relaties binnen een systeem te verbeelden. Het doel van sculpting is het verbale voorbij te gaan en uitdrukking te geven aan dynamieken en patronen die de interacties tussen mensen beïnvloeden.
De sculptingmethode kan gebruikt worden binnen een lopende therapie maar ook als vorm van inter- of supervisie. Het is geen behandeling an sich.

In een sculpting vragen we iemand zijn gezin, context, situatie met hulp van de personen die aanwezig zijn, op te stellen in te ruimte. We symboliseren de relaties tussen mensen door gebruik te maken van ruimtelijke aspecten (afstand- nabijheid, hoog-laag…), van lichaamshoudingen en expressies en door het toevoegen van metaforische objecten. Het beeld kan emotionele banden, loyauteiten, machtsverhoudingen, allianties en coalities, overgangsfasen...op een krachtige manier weergeven. Na de opbouw van het beeld wordt aan de representanten gevraagd te reflecteren over de ervaringen, gedachten en gevoelens die het innemen van deze specifieke plaats, rol en functie bij hen opriep.

Tijdens deze workshop leer je de sculptingmethode als ondersteunende werkvorm kennen. We maken een aantal sculptings die zowel intrapsychische, inter-relationele als transgenerationele dynamieken kunnen dragen en verder exploreren. We maken gebruik van bijkomende objecten, symbolen en metaforen om de ervaring verder te verbreden en verdiepen. We leren rollen, functies en deelaspecten van personen of relaties te externaliseren binnen de sculpting.

De sculptingmethode is een krachtige werkvorm die heel wat emoties kan losmaken. We staan er dan ook bij stil hoe je zorgvuldig kan omgaan met dit kwetsbaar materiaal en hoe je cliënten kan beveiligen. Dit is een ervaringsgerichte workshop waarbij we actief aan de slag gaan met materiaal van de deelnemers zelf.


Voor wie

Voor therapeuten en counselors die reeds een basisopleiding achter de rug hebben of in opleiding zijn.

Waarom kiezen voor Rapunzel?

Meer dan 15 jaar ervaring

Rapunzel staat garant voor professionele begeleiding en vorming
waarbij een stevige theoretische onderbouw en praktische toepassingen steeds hand in hand gaan.

We besteden eveneens ruime aandacht aan de persoon van de hulpverlener en de opbouw van de hulpverleningsrelatie.

Ervaren opleiders

Wij werken met zeer bekwame en ervaren opleiders bij wie vakkennis en praktijkervaring hoog in het vaandel staan.

Geliefd door cursisten

Wij ontvangen cursisten uit alle hoeken van het land en cursisten keren graag terug naar Rapunzel.

  • Creatieve opdrachten geven ruimte om te leren en exploreren op een niet dwingende, schoolse manier.
  • De kracht van de opleiding vind ik de diversiteit aan kaders en stromingen in combinatie met de persoonlijke vorming.

Inspirerende locatie

De vormingsruimtes van Rapunzel zijn een mooie en inspirerende plek om bij te leren.

Bovendien zijn creatief en beeldend werk, metaforen en sprookjes nooit ver weg.

» Bekijk meer sfeerbeelden

Goede ligging

Rapunzel is gehuisvest in het centrum van Diest op wandelafstand van het station.

  Open Google Maps

We volgen de wetgeving op de voet

Rapunzel volgt de huidige wetgeving op de psychotherapie op de voet en we stemmen ons aanbod hierop af.

Wij ijveren bovendien voor een gelijkwaardige benadering voor iedereen die een hulpverlenend beroep uitoefent.

Erkend als dienstverlener voor de KMO portefeuille

RapunzelVZW is erkend door het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid als dienstverlener voor de KMO portefeuille en het werken met opleidingscheques.
» Kom alles te weten over de werking van KMO portefeuille.