Praatgraag, moegepraat, ... wanneer enkel praten nog weinig uitzicht biedt

Vaak lijkt het begeleidingsproces niet genoeg te hebben aan praten. Het praten blijft in rondjes draaien, we raken moegepraat, uitgepraat... Creatieve experimenten kunnen dan een uitweg bieden om het proces te bevorderen en verdiepen of kunnen een nieuwe drive in de begeleiding geven.

Tekeningen, klei, verhalen, drama, fantasieoefeningen, beelden, filmfragmenten, lichaamsoefeningen, stoelenwerk...
Er ligt een schat aan instrumenten die kunnen ingezet worden om voorbij het praten alleen te geraken. Vaak bieden die instrumenten mogelijkheden om dichter te komen bij wat werkelijk gaande is, om uit te drukken wat verbaal nog moeilijk of niet kan gezegd worden. Ze onthullen en kunnen tezelfdertijd ook voldoende verhullen. Ze bieden een veilige context om te verkennen wat kan, te verbergen wat nog niet kan benoemd worden.

Een belangrijke vraag is evenwel: wat kunnen we wanneer en hoe inzetten?
Het experiment kan nooit doel op zich zijn of gebruikt worden als maskering van wat zich voordoet in de relatie (bv. de onmacht van de begeleider). Het dient hier en nu aan te sluiten bij het proces van de cliënt en de mogelijkheden van de begeleider/therapeut.

Tijdens deze 2-daagse workshop willen we verschillende creatieve mogelijkheden verkennen, nagaan wat bij mij als begeleider best past en wat helpend kan zijn binnen je eigen werkcontext.

Waarom kiezen voor Rapunzel?

Meer dan 15 jaar ervaring

Rapunzel staat garant voor professionele begeleiding en vorming
waarbij een stevige theoretische onderbouw en praktische toepassingen steeds hand in hand gaan.

We besteden eveneens ruime aandacht aan de persoon van de hulpverlener en de opbouw van de hulpverleningsrelatie.

Ervaren opleiders

Wij werken met zeer bekwame en ervaren opleiders bij wie vakkennis en praktijkervaring hoog in het vaandel staan.

Geliefd door cursisten

Wij ontvangen cursisten uit alle hoeken van het land en cursisten keren graag terug naar Rapunzel.

  • Creatieve opdrachten geven ruimte om te leren en exploreren op een niet dwingende, schoolse manier.
  • De kracht van de opleiding vind ik de diversiteit aan kaders en stromingen in combinatie met de persoonlijke vorming.

Inspirerende locatie

De vormingsruimtes van Rapunzel zijn een mooie en inspirerende plek om bij te leren.

Bovendien zijn creatief en beeldend werk, metaforen en sprookjes nooit ver weg.

» Bekijk meer sfeerbeelden

Goede ligging

Rapunzel is gehuisvest in het centrum van Diest op wandelafstand van het station.

  Open Google Maps

We volgen de wetgeving op de voet

Rapunzel volgt de huidige wetgeving op de psychotherapie op de voet en we stemmen ons aanbod hierop af.

Wij ijveren bovendien voor een gelijkwaardige benadering voor iedereen die een hulpverlenend beroep uitoefent.

Erkend als dienstverlener voor de KMO portefeuille

RapunzelVZW is erkend door het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid als dienstverlener voor de KMO portefeuille en het werken met opleidingscheques.
» Kom alles te weten over de werking van KMO portefeuille.