In deze bijzondere en intense 2-daagse workshop willen we aandacht geven aan persoonlijke thema’s die, in relatie tot onze cliënten, zowel procesbevorderend als belemmerend kunnen werken.

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand…

Therapie en begeleiding is een wederzijds gebeuren waarbij cliënt en hulpverlener samen op weg gaan. Deze therapeutische relatie lijkt van cruciaal belang voor het succes van een behandeling. Vanuit een verschillende rolverdeling beïnvloeden cliënt en therapeut elkaar voortdurend.

De relatie en alles wat daarbinnen gezegd en/of gedaan wordt staat ten dienste van de cliënt. Elk gebruik van de hulpverleningrelatie voor eigen doeleinden van de therapeut kan worden gezien als misbruik van de cliënt. Dit betekent evenwel niet dat de therapeut vrij is van verlangen. Hoe zou zij/hij anders gedreven en gemotiveerd blijven? (zie Myriam Van Gael in “Tijdschrift voor Klinische Psychologie” nr 1 maart 2000)

Om misbruik (zowel t.a.v. de cliënt als t.a.v. jezelf) te voorkomen is het evenwel belangrijk als therapeut voldoende zicht te hebben op de eigen geschiedenis, de eigen kwetsuren, de onvervulde verlangens, de niet erkende behoeften, de thema’s die me kunnen doen wankelen, … Deze gevoeligheden kunnen zowel het voertuig worden van je helende als van je destructieve krachten.

Zijn we het onze cliënten en onszelf niet verplicht geregeld stil te staan, in de spiegel te kijken, te beschouwen? Is nieuwsgierig zijn naar de nooit volledig gekende ‘gast’ die onze cliënt(en) en wijzelf zijn niet de voorwaarde voor een helende ontmoeting?

Tijdens deze 2-daagse willen we een veilige omgeving creëren waarbij alle deelnemers in contact met de anderen de gelegenheid krijgen hun blik te verruimen en zich te verdiepen in datgene waarin zij/hij zich beter wil leren kennen.

Erkenning

Deze workshop is erkend voor 18u voor leden van de NVAGT.

Overnachten

Overnachten in de nabije omgeving van Rapunzel is mogelijk. Neem hier een kijkje.


Voor wie

Deze workshop is bedoeld voor therapeuten en hulpverleners die een therapeutische of counseling opleiding volgen of afgerond hebben.

Waarom kiezen voor Rapunzel?

Meer dan 15 jaar ervaring

Rapunzel staat garant voor professionele begeleiding en vorming
waarbij een stevige theoretische onderbouw en praktische toepassingen steeds hand in hand gaan.

We besteden eveneens ruime aandacht aan de persoon van de hulpverlener en de opbouw van de hulpverleningsrelatie.

Ervaren opleiders

Wij werken met zeer bekwame en ervaren opleiders bij wie vakkennis en praktijkervaring hoog in het vaandel staan.

Geliefd door cursisten

Wij ontvangen cursisten uit alle hoeken van het land en cursisten keren graag terug naar Rapunzel.

  • Creatieve opdrachten geven ruimte om te leren en exploreren op een niet dwingende, schoolse manier.
  • De kracht van de opleiding vind ik de diversiteit aan kaders en stromingen in combinatie met de persoonlijke vorming.

Inspirerende locatie

De vormingsruimtes van Rapunzel zijn een mooie en inspirerende plek om bij te leren.

Bovendien zijn creatief en beeldend werk, metaforen en sprookjes nooit ver weg.

» Bekijk meer sfeerbeelden

Goede ligging

Rapunzel is gehuisvest in het centrum van Diest op wandelafstand van het station.

  Open Google Maps

We volgen de wetgeving op de voet

Rapunzel volgt de huidige wetgeving op de psychotherapie op de voet en we stemmen ons aanbod hierop af.

Wij ijveren bovendien voor een gelijkwaardige benadering voor iedereen die een hulpverlenend beroep uitoefent.

Erkend als dienstverlener voor de KMO portefeuille

RapunzelVZW is erkend door het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid als dienstverlener voor de KMO portefeuille en het werken met opleidingscheques.
» Kom alles te weten over de werking van KMO portefeuille.