Hoe kan je meer gericht werken met migratiecontexten in een superdiverse samenleving?

Het staat buiten kijf dat cultuur een impact heeft op ons werk als hulpverlener. In deze workshop staan we stil bij de vraag hoe cultuur in de hulpverlening en de therapiekamer binnenwandelt. Welke grondhouding vergt dit feit in een snel veranderende wereld, waarin migratie steeds meer en meer divers wordt?

In een interculturele context wordt nog te vaak de nadruk op het verschil gelegd. Het gevaar is dan groot dat de hulpverleningsrelatie kan vertroebelen en stereotypen om de hoek loeren. Negeren we de verschillen, dan komen we in een enge context, waarbinnen het anders-zijn moeilijk te benoemen is.

Merve is 25 jaar en heeft moeite om de twee werelden te combineren. Ze heeft last van keuzestress en kan moeilijk om met dilemma’s. Van tijd tot tijd wordt ze overspoeld door angstaanvallen. Jongeren met een biculturele achtergrond, moeten niet per se anders worden benaderd dan andere jongeren. Zij zijn op de eerste plaats jong. Maar we kunnen de specifieke noden van zulke jongeren herkennen.

In deze cursus zoeken we naar een model voor cultuursensitief handelen en we onderzoeken de mogelijke valkuilen ervan. We staan stil bij cultuur, migratie en identiteit, alsook migratiestress. We hanteren een bruikbaar model en gaan ermee aan de slag in de namiddag.


Voor wie

Voor alle hulpverleners die zich vragen stellen hoe zorgvuldig om te gaan met clinten (kinderen, jongeren en volwassenen) met een migratieachtergrond.