De plaats die je in je gezin van oorsprong inneemt in de rij van de broers en zussen bepaalt mee je persoonlijke stijl als hulpverlener.

In deze dag gaan we vanuit de eigen ervaring van alle deelnemers op zoek naar de eigenschappen die verbonden zijn aan elke plaats in de broer-zusrij en naar de troeven en valkuilen die dit biedt in de hulpverleningsrelatie met cliënten en in de teamwerking.
Daarnaast bieden we voorbeelden van het werken rond de broer-zuspositie in therapie of begeleiding.

Er is aandacht voor de invloed van specifieke situaties, zoals bijvoorbeeld broer-zus zijn van een gehandicapt of chronisch ziek kind, broer-zus zijn van een jong-overleden kind.
Daarnaast maken we ruimte voor het model van conflicthantering dat elkeen vanuit zijn/haar broer-zusrelaties meekreeg en hoe dit het werken rond conflicten in therapie of hulpverlening kan verrijken.

Deze workshop vertrekt van het ecosystemische gezichtspunt zoals beschreven in het boek “De potentiële kracht van broer-zusrelaties, een blinde vlek in de hulpverlening” onder redactie van Edith Tilmans-Ostyn en Muriel Meynckens-Fourez (Lannoocampus, 2008).

De workshop is gebaseerd op het model dat Edith Tilmans- Ostyn uitwerkte voor de voortgezette opleiding Gezinstherapie(Context).

Deze workshop vereist geen specifieke vooropleiding.

Waarom kiezen voor Rapunzel?

Meer dan 15 jaar ervaring

Rapunzel staat garant voor professionele begeleiding en vorming
waarbij een stevige theoretische onderbouw en praktische toepassingen steeds hand in hand gaan.

We besteden eveneens ruime aandacht aan de persoon van de hulpverlener en de opbouw van de hulpverleningsrelatie.

Ervaren opleiders

Wij werken met zeer bekwame en ervaren opleiders bij wie vakkennis en praktijkervaring hoog in het vaandel staan.

Geliefd door cursisten

Wij ontvangen cursisten uit alle hoeken van het land en cursisten keren graag terug naar Rapunzel.

  • Creatieve opdrachten geven ruimte om te leren en exploreren op een niet dwingende, schoolse manier.
  • De kracht van de opleiding vind ik de diversiteit aan kaders en stromingen in combinatie met de persoonlijke vorming.

Inspirerende locatie

De vormingsruimtes van Rapunzel zijn een mooie en inspirerende plek om bij te leren.

Bovendien zijn creatief en beeldend werk, metaforen en sprookjes nooit ver weg.

» Bekijk meer sfeerbeelden

Goede ligging

Rapunzel is gehuisvest in het centrum van Diest op wandelafstand van het station.

  Open Google Maps

We volgen de wetgeving op de voet

Rapunzel volgt de huidige wetgeving op de psychotherapie op de voet en we stemmen ons aanbod hierop af.

Wij ijveren bovendien voor een gelijkwaardige benadering voor iedereen die een hulpverlenend beroep uitoefent.

Erkend als dienstverlener voor de KMO portefeuille

RapunzelVZW is erkend door het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid als dienstverlener voor de KMO portefeuille en het werken met opleidingscheques.
» Kom alles te weten over de werking van KMO portefeuille.