Intervisie en supervisie zijn krachtige vormen van overleg die breed worden ingezet om de kwaliteit van de hulp- en zorgverlening te verbeteren.
Tijdens de workshop proberen we deze methodieken duidelijk te definiëren en te onderscheiden van andere werkvormen zoals bv. coaching, werkbegeleiding, …

We vertrekken vooral vanuit intervisie. Hieronder verstaan we: een regelmatig collegiaal overleg in een kleine groep waarin de betrokkenen werkervaringen met elkaar bespreken met het doel elkaar te ondersteunen en van elkaar te leren”
Naast een theoretische situering waarbij we ingaan op basisvoorwaarden en -vaardigheden, op structuur, hulpmiddelen, moeilijkheden… willen we evenzeer oefenen met enkele concreet ingebrachte casussen.

We bieden verder een kader voor supervisie:onder leiding van een supervisor leert de supervisant, vanuit eigen werkervaringen en op een zelfsturende manier, zijn deskundigheid te bevorderen”.

Waar we meer of minder op ingaan zal deels afhankelijk zijn van de ervaringen en noden van de deelnemers.

Waarom kiezen voor Rapunzel?

Meer dan 15 jaar ervaring

Rapunzel staat garant voor professionele begeleiding en vorming
waarbij een stevige theoretische onderbouw en praktische toepassingen steeds hand in hand gaan.

We besteden eveneens ruime aandacht aan de persoon van de hulpverlener en de opbouw van de hulpverleningsrelatie.

Ervaren opleiders

Wij werken met zeer bekwame en ervaren opleiders bij wie vakkennis en praktijkervaring hoog in het vaandel staan.

Geliefd door cursisten

Wij ontvangen cursisten uit alle hoeken van het land en cursisten keren graag terug naar Rapunzel.

  • Creatieve opdrachten geven ruimte om te leren en exploreren op een niet dwingende, schoolse manier.
  • De kracht van de opleiding vind ik de diversiteit aan kaders en stromingen in combinatie met de persoonlijke vorming.

Inspirerende locatie

De vormingsruimtes van Rapunzel zijn een mooie en inspirerende plek om bij te leren.

Bovendien zijn creatief en beeldend werk, metaforen en sprookjes nooit ver weg.

» Bekijk meer sfeerbeelden

Goede ligging

Rapunzel is gehuisvest in het centrum van Diest op wandelafstand van het station.

  Open Google Maps

We volgen de wetgeving op de voet

Rapunzel volgt de huidige wetgeving op de psychotherapie op de voet en we stemmen ons aanbod hierop af.

Wij ijveren bovendien voor een gelijkwaardige benadering voor iedereen die een hulpverlenend beroep uitoefent.

Erkend als dienstverlener voor de KMO portefeuille

RapunzelVZW is erkend door het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid als dienstverlener voor de KMO portefeuille en het werken met opleidingscheques.
» Kom alles te weten over de werking van KMO portefeuille.